Městská nemocnice, a. s.

Městská nemocnice je zdravotnické zařízení ve vlastnictví Královéhradeckého kraje. Základním předmětem její činnosti je poskytování zdravotní péče na základě zákona č. 372/2011 Sb. ve znění novel a doplňujících předpisů. Nemocnice je poskytovatelem akutní lůžkové péče (v oboru interním, chirurgickém a urologickém), následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Mezi další předměty podnikání patří doprava zdravotnického materiálu, služby stravovacího provozu a ubytovací služby. Politika integrovaného systému řízení naší nemocnice je chápána jako trvalý proces vývoje a zlepšování léčebných i podnikatelských aktivit v souladu s růstem požadavků jak na poskytování zdravotní péče, tak především na spokojenost a bezpečnost našich klientů, ale i na spokojenost městské, krajské a státní správy, jakož i celého domácího a zahraničního oboru poskytování zdravotní péče a služeb. Od roku 1997 je naše nemocnice akciovou společností a od roku 2009 je jediným akcionářem Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Činnost Městské nemocnice, a.s. řídí statutární ředitel a kontroluje ho správní rada.

Základní údaje o Městské nemocnici, a.s.

Městská nemocnice a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 1584 dne 1. ledna 1997.

Předmět podnikání
  • poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • hostinská činnost
  • silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské­ho zákona
Základní kapitál: 26 485 000,– Kč
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 1. ledna 1997
Zahájení činnosti: 1. ledna 1997
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Akreditace pro vzdělávání

Městská nemocnice, a.s. má uděleny akreditace Ministerstva zdravotnictví, kterými se v souladu s § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování vzdělávání v základních kmenech interním, chirurgickém a urologickém.

Adresa

Městská nemocnice, a.s.
Vrchlického 1504
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Kontaktní informace

Tel.: +420 499 300 611 (spojovatelka)
Fax: +420 499 320 515
E-mail: mndk@mndk.cz
Web: www.mndk.cz
IČO: 25262238
DIČ CZ699004900
Účet: 273 234 793/0300, ČSOB a.s.
Fakturace: fakturace@mndk.cz
Datová schránka: kkae6u3

Předseda správní rady

Správní rada

Členové
správní rady
Ing. Miroslav Vávra CSc.
MUDr. Zdeněk Fink
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s., zastupuje Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Sekretariát