Stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

Královéhradecký kraj finančně motivuje studenty zdravotnických oborů, aby zůstali po studiích pracovat v krajských zařízeních. Studenti posledních ročníků zdravotnických škol a nelékařských oborů mohou získat jednorázové stipendium ve výši 60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci v krajských nemocnicích na dobu min. 3 roky. Stipendia jsou vypisována Nadačními fondy jednotlivých nemocnic, které vznikly při daných městech. Aktuálně má vypsané stipendijní programy Trutnov a Jičín.

Stipendijní program Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, a na obor praktická sestra s výší stipendia 60 tisíc Kč.

Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019. Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců. Nastoupit lze do ON Jičín nebo nemocnice Nový Bydžov.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 31. března 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: http://www.nemjc.cz/…fond-onjc-as

Stipendijní program Nadačního fondu pro podporu nemocnice v Náchodě

Nadační fond pro podporu nemocnice v Náchodě vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, zdravotnický laborant, nutriční specialista, zdravotnický záchranář, praktická sestra

Stipendium bude mít ale jiná pravidla, může být vypláceno buď jednorázově studentům absolventských ročníků, nebo průběžně po dobu studia, nikoli však dříve, nežli od druhého ročníku studia na střední škole. Bude-li stipendium vypláceno průběžně po dobu studia, nedojde k překročení maximální výše stipendia (max. 80.000 Kč), přičemž výplata schváleného stipendia bude pouze rozložena do jednotlivých let studia (2. ročník studia 10.000 Kč, 3. ročník studia 20.000 Kč a 4. ročník studia 50.000 Kč)

Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Náchod jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 19. dubna 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: https://nfnemocnice.mestonachod.cz/vyzva.asp

Stipendijní program Nadačního fondu při Oblastní nemocnice Trutnov

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, radiologický laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, a to s výší stipendia:

pro studenta střední školy 60 tisíc Kč,
pro studenta vyšší odborné školy 70 tisíc Kč
pro studenta vysoké školy 80 tisíc Kč

Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019. Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Trutnov jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 30. dubna 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: https://www.trutnov.cz/…-pro-ziskani

Stipendijní program Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice Dvůr Králové nad L.

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, praktická sestra, radiologický asistent a fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč.

Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019. Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Městskou nemocnicí Dvůr Králové nad L. jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 15. dubna 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: http://www.mndk.cz/…kralove-nl-3

Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu města Rychnov nad Kněžnou

Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad Kněžnou vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro školní rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, a na obor praktická sestra s výší stipendia 60 tisíc Kč.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 31. května 2019 na adresu Nadačního fondu: Zdravotnický nadační fond města Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: http://www.nemocnicenachod.cz/…-nad-kneznou