Informace o společnosti

Společnost Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. stojí jako řídící osoba v čele koncernu, jehož součástí jsou dále následující řízené osoby:

 • Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • Oblastní nemocnice Jičín a.s.
 • Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
 • Městská nemocnice a.s.
 • Královéhradecká lékárna a.s.
 • Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.

Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Představenstvo společnosti:

Předseda představenstva Místopředseda představenstva Člen představenstva Člen představenstva Člen představenstva ,

Dozorčí rada společnosti:

Předseda dozorčí rady MUDr. Zdeněk Fink
Členové dozorčí rady Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc.
MUDr. Josef Kochan
JUDr. Ing. Rudolf Cogan Ph.D.
Ondřej Čalovka
Ing. Josef Merta

Vize Zdravotnického holdingu KHK

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. cestou svých aktivně spolupracujících nemocnic a dalších společností bude zajišťovat poskytování lůžkové, specializované ambulantní a další související zdravotní péče, která je dobře dostupná obyvatelům Královéhradeckého kraje. Maximálního užitku v podobě zlepšení zdravotního stavu a/nebo zmírnění utrpení bude dosaženo potřebnou škálou odborností a typů služeb za dodržení přidané hodnoty v podobě individuálního přístupu k pacientovi. Společnosti holdingu budou tvořit vzájemně se doplňující síť poskytovatelů zdravotních a přímo souvisejících služeb, budou sdílet stejné hodnoty zaměřené na odpovědnosti vůči pacientovi, vlastním zaměstnancům, komunitě i celé společnosti.

Zadání a vize směřování Zdravotnického holdingu KHK

Mezi hlavní úkoly Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. patří stanovení směřování holdingu a jeho nemocnic jako celku ve smyslu rozsahu činnosti a v souladu s očekávanou realitou v horizontu 5–10 let. Je důležité si určit misi, vizi a hodnoty, které budou pro nás na této cestě závazné. Klíčová oblast poskytování zdravotní péče v nemocnicích koncernu bude zpracována ve formě funkčního generelu jednotlivých nemocnic a holdingu jako celku. Funkční generel bude reflektovat aktuální a predikovanou demografickou strukturu populace Královéhradeckého kraje se zohledněním zdravotních potřeb a dlouhodobé personální a ekonomické udržitelnosti nemocnic, struktury a rozsahu zdravotních služeb, personálních možností a stavebně technického vybavení nemocnic.

Sídlo

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Pivovarské náměstí 1245/2
500 03 Hradec Králové

Provozovna – doručovací adresa

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
Evropský dům
Švendova 1282
500 03 Hradec Králové

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2321

Kontaktní informace

GSM: +420 775 563 573 – sekretariát
E-mail: zhkhk@zhkhk.cz
Web: www.zhkhk.cz
IČ: 259 97 556
DIČ: CZ699004900
Bankovní spojení: 273231648/0300, ČSOB a.s.
Fakturace: zhkhk@zhkhk.cz
Datová schránka: 9p6g4kt
Kontakt pro média: +420 734 763 289

Předmět podnikání

 • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Základní kapitál: 340 922 000,– Kč
Zakladatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 16. září 2003
Akcionář: Královéhradecký kraj, vlastní 100 % akcií

Mise Zdravotnického holdingu KHK

Zajišťovat dostupné, kvalitní a dlouhodobě udržitelné zdravotní služby na území Královéhradeckého kraje v rozsahu, který odpovídá potřebám jeho obyvatel.

Hodnoty Zdravotnického holdingu KHK

Orientace na pacienta – zájem pacienta je vždy na prvním místě

Odbornost – základem poskytované zdravotní péče jsou odborné týmy erudovaných zdravotníků

Komunikace – otevřená komunikace je základem vztahu s pacientem i v rámci týmu

Spolupráce – aktivně hledáme oblasti spolupráce mezi společnostmi holdingu a budujeme korektní vztahy s ostatními poskytovateli zdravotních služeb

Odpovědnost – cítíme odpovědnost za pacienta, za zaměstnance, za ekonomiku společnosti, za pracovní prostředí i za dopad naší činnosti na životní prostředí

Důvěra – naše péče je založená na důvěře pacienta ke zdravotníkovi i celé instituci

Pokrokovost – tvoříme nemocnice silné svým odborným a technickým vybavením v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky a postupy

Inovace – neustále hledáme prostor pro zlepšení

Kvalita – když něco děláme, děláme to nejlíp jak umíme, kvalitu průběžně sledujeme a pravidelně hodnotíme

Ochota – jsme vždy ochotní pomoci pacientovi, kolegovi, jinému oddělení nebo jiné holdingové nemocnici