Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Oblastní nemocnice Jičín je rozložena do dvou areálů – v Jičíně a Novém Bydžově. Má celkem 508 lůžek, z toho 362 akutních a 146 lůžek následných.

Areál nemocnice v Jičíně je umístěn severovýchodně od centra města, je koncipován jako volný, pavilónový s bohatou zelení v nemocničním par­ku.

Rovněž areál nemocnice v Novém Bydžově je umístěn nedaleko centra města v rozsáhlém parku.

Oblastní nemocnice Jičín a.s. poskytuje akutní péči pro celý okres Jičín, Novobydžovsko a v některých oborech i pro sousední okresy Libereckého a Středočeského kra­je.

Kromě základních oddělení, tj. interního včetně JIP a dialyzačního střediska, chirurgického, dětského a gynekologicko-porodnického, je součástí ON Jičín a.s. oddělení anesteziologicko-resuscitační, radioterapeutické, neurologické, oddělení ušní, nosní, krční, psychiatrické, rehabilitační a léčebna dlouhodobě nemocných. Nedílnou součástí jsou oddělení komplementů – radiodiagnostické s počítačovou tomografií, oddělení nukleární medicíny, mikrobiologie, oddělení klinické biochemie, transfusní a hematologické oddělení, dopravní zdravotnická služba, lékárna. Nemocnice se postupně modernizuje. Od roku 1999 prošla zásadní přestavbou nemocnice v Jičíně, takže téměř všechna oddělení poskytují péči v nových objektech. Vybudované prostory splňují požadavky kladené na nemocnici 21. století. Pro pacienty jsou zde připraveny většinou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, k dispozici jsou i nadstandardní jednolůžkové pokoje vybavené ledničkou, televizí a rádiem.

Nemocnice v Novém Bydžově prochází také postupnou rekonstrukcí a nabízí moderní pokoje s vlastním příslušenstvím. Základem lůžkové péče areálu v Novém Bydžově je interní oddělení s patřičnou oporou v solidním zázemí komplementu a vybudovanou sítí odborných poraden. S akutními lůžky úzce spolupracuje rehabilitační oddělení, na poskytovanou akutní péči v celé nemocnici navazuje v Novém Bydžově následná a dlouhodobá péče.

Nemocnice neustále obnovuje a zlepšuje přístrojové vybavení, což vede ke zkvalitnění léčebné péče. Je dostatečně vybavena kvalifikovanými lékaři a nelékařským zdravotním personálem, většina oddělení je akreditována MZ pro získávání specializované způsobilosti lékařů.

Motto nemocnice je kvalita a lidskost, respektujeme lidskou důstojnost, snažíme se o individuální přístup ke  každému pacientovi tak, aby pacient necítil obavy z pobytu v nemocnici, ale aby  cítil vstřícnost, bezpečí a zájem o jeho zdraví.

Základní údaje o Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Předmět podnikání

  • Hostinská činnost
  • Poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
  • Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • Masérské, rekondiční a regenerační služby
  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenské­ho zákona
Základní kapitál: 12 000 000,– Kč
Zřizovatel: Královéhradecký kraj
Založení společnosti: 4.12.2003
Zahájení činnosti: 1.1.2004
Akcionář: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s., vlastní 100 % akcií

Adresa

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512
506 43 Jičín

Kontaktní informace

Tel.: +420 493 582 111 (spojovatelka)
Fax: +420 493 523 514
E-mail: nemjc@nemjc.cz
Web: www.nemjc.cz
IČ: 26001551
DIČ: CZ699004900
Běžný účet: 78–8520790217/0100
Účet lékárna: 35–0337650287/0100
Účet dary: 35–0337660207/0100
Účet depozita: 35–0337670237/0100
Datová schránka: ah5ff8m

Předseda správní rady

Správní rada

Členové
správní rady
MUDr. Daniel Malý
Ing. Dana Kracíková
JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Sekretariát