Benefity 2020

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Přehled zaměstnaneckých benefitů na rok 2020

Navýšení tarifů 6%
Závazek zachování průměrného výdělku minimálně na úrovni roku 2019  
Výplatní termín 15. kalendářní den
Délka dovolené minimálně 25 dnů
Příspěvek na stravování  
Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění až 7 200 Kč/rok
Odměna při odchodu do starobního důchodu 15 000 Kč
Náhrada nákladů soudních řízení v souvislosti s výkonem práce pro zaměstnavatele  
Benefitní karty až 2 000 Kč ročně
Možnost výplaty odměny stávajícímu zaměstnanci za získání nového zaměstnance – zdravotníka  
Sleva 10% na zboží ve volném prodeji (s vyjímkou zboží v akci) i na doplatek při výdeji na recept ve všech provozovnách Královéhradecké lékárny  
Pracovní poměr na dobu neurčitou u zdravotnických profesí  
Uhrazení členského poplatku ČLK  

Podrobněji k benefitním kartám

Kartu obdrží zaměstnanci, kteří splní podmínky dané Kolektivní smlouvou a Mzdovým předpisem (pracovní poměr sjednaný minimálně v rozsahu 0,5 úvazku a současně v předchozím čtvrtletí absence na pracovišti z definovaných důvodů maximálně 14 kalendářních dnů).

Kartu Ticket Benefits lze uplatnit v zařízeních označených logem Ticket Benefits® Card a poskytujících služby v oblasti sportu, kultury, rekreace (tuzemské i zahraniční – včetně cestovních kanceláří), zdravotní péče (včetně lékáren a prodejen zdravotnických potřeb) a vzdělávání.

Platnost karty je tři roky a finanční prostředky lze na kartě spořit nebo utratit po dobu 24 měsíců od data dobití. Pro zaměstnance i zaměstnavatele je užitečná možnost opakovaného dobíjení karty. Prakticky to znamená, že na kartu budou nemocnice posílat zaměstnancům peníze vždy po čtvrtletí dle výše uvedených pravidel. Z původního ujednání v Kolektivních smlouvách vyplývalo poskytnutí zaměstnaneckého benefitu v podobě poukázek pro nákup zboží v provozovnách Královéhradecké lékárny – benefitní kartou však lze v KHL zaplatit také. Výhodou je, že není nezbytné utratit celou částku najednou jako u papírové poukázky, ale lze ji čerpat postupně podle reálné potřeby zaměstnance. Královéhradecké lékárna navíc garantuje, že i v případě placení touto benefitní kartou poskytne zaměstnancům nemocnic 10% slevu.

Další provozovny je možné vyhledat na stránkách http://www.ticket-benefits-card.cz/sit-partneru, anebo si lze stáhnout mobilní aplikaci na chytrý telefon. Držitel karty se může rovněž obrátit o radu na zákaznické centrum (tel. +420 234 662 340) nebo napsat na email klient-cz@edenred.com.