Stipendijní program pro lékaře

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vyhlásil stipendijní program pro akademický rok 2018/2019. Jeho prostřednictvím kraj pomáhá zajistit lékařský personál v lůžkových zařízeních na svém území. Žádosti o podporu z fondu je možné podávat do konce května. Na stipendia krajští zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5,5 milionu korun.

Stipendia kraj jsou určena pro studenty 6. ročníků, kteří po absolvování lékařské fakulty nastoupí do specializačního vzdělávání v některém ze 14 vybraných nejpotřebnějších oborů. Studenti se zavazují pracovat nepřetržitě na akreditovaném pracovišti poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje ve zvoleném oboru po dobu min. 48 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru podle uzavřené pracovní smlouvy.

Žádost o poskytnutí stipendia musí žadatelé doručit nejpozději do 31. 5. 2019 na adresu: Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové v obálce viditelně označené „Stipendium“.

Výše příspěvku 150 000 korun je určena pro obory:

vnitřní lékařství, pediatrie, anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví a radiologie a zobrazovací metody

Výše příspěvku 100 000 korun je určena pro obory:

psychiatrie, neurologie, radiační či klinická onkologie, chirurgie, pneumologie a ftizeologie, geriatrie, kardiologie a klinická biochemie

Podmínky programu a žádost najdete zde: http://www.kr-kralovehradecky.cz/…ondu-305669/