První ambulance dětského praktického lékaře v krajské nemocnici slouží dětem bez lékaře již téměř rok v Náchodě

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Mnozí rodiče dětí na Náchodsku museli v uplynulých dvou letech řešit nepříjemné starosti s hledáním dětského praktického lékaře. Tři lékařky totiž postupně ukončily svou praxi a ostatní ordinace nemohly z kapacitních důvodů všechny jejich pacienty přijmout. Situaci řešil ve spolupráci se Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a dalšími zainteresovanými subjekty i hejtman Martin Červíček, který požádal management Oblastní nemocnice Náchod o převzetí těchto dětí do péče. Současně navrhl i vytvoření podmínek pro vznik ordinace, která by zajistila základní péči o dětské pacienty v okrese.

Tak vznikla ordinace praktického lékaře pro děti a dorost přímo v náchodské nemocnici, kde je v současné době registrováno přibližně 650 dětí. Ambulance slouží k zajištění preventivních prohlídek a očkování, vždy po předchozím objednání. Pokud dítě onemocní, je péče o něj zajištěna všeobecnou ambulancí dětského oddělení. „Nejedná se tedy o plnohodnotnou náhradu péče dětského praktického lékaře, rodinám dětí, které svého praktika nemají, však pomůže. Zajištění zdravotní péče je však úlohou zdravotních pojišťoven a ministerstva zdravotnictví, a proto nepřestávám po těchto orgánech požadovat systémové řešení, “ zdůrazňuje hejtman Královéhradeckého kraje, který tento týden v ambulanci dětského praktického lékaře v Oblastní nemocnici Náchod inicioval pracovní jednání s vedením nemocnice a personálem, aby kromě poděkování zdejším zdravotníkům také zhodnotili možnost rozšíření podobné praxe i do ostatních nemocnic v kraji.

Nedostatek dětských lékařů je bohužel celorepublikový trend, se kterým se počítá i v příštích letech. Průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v České republice převyšuje 60 let. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje proto s obdobným řešením jako v Náchodě počítá i v dalších regionech. „Mým cílem je, aby obvod dětského praktického lékaře vznikl v každé naší krajské nemocnici, kde je dětské oddělení, aby se rodiče dětí, které se ocitnou bez praktického lékaře, měly kam obrátit. Zároveň jsem požádal vedení holdingu a jednotlivých nemocnic, aby se pokusili jednat s dětskými lékaři, kteří skončili svoji praxi, zda by byli ochotni nám formou jednotlivých služeb pomoci s těmito dětskými ordinacemi, které by organizačně měly na starosti nemocnice,“ říká hejtman Martin Červíček.