Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a jeho společnosti se podílí na humanitární pomoci Ukrajině

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v současné době připravuje humanitární pomoc partnerskému regionu Zakarpatské Ukrajiny. Konkrétně se jedná o osm tun zdravotnického materiálu, zejména široké škály obvazového a šicího materiálu, určeného nemocnicím partnerského regionu postiženého ruskou invazí. Pomoc je zacílena na podporu zdravotnických zařízení Zakarpatské Ukrajiny, která jsou významně zatížena péčí o raněné. Pořízení výše zmíněných zdravotnických komodit proběhne centrálním nákupem prostřednictvím společností ZH KHK a.s., přičemž všechny požadované položky jsou již naskladněny u dceřinné společnosti CZZ, s.r.o. Jednotný a koordinovaný postup umožní připravit skutečně konkrétní pomoc, která byla specificky vyžádána ukrajinskou stranou. Dopravu zajišťuje Královéhradecký kraj tak, že kamion se zdravotnickým materiálem vyrazí 1. 3. 2022 ve večerních hodinách v koloně s humanitární pomocí až do skladu humanitární pomoci na Zakarpatské Ukrajině. Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje bude i nadále připraven podílet se na poskytování humanitární pomoci Ukrajině.

Nemocnice holdingu se ve spolupráci s dalšími subjekty působícími v jejich městech a okresech dále podílí na poskytování pomoci formou sbírek nezdravotnického materiálu. Zaměstnanci společností holdingu i jeho management se aktivně zapojují do koordinované pomoci Ukrajině zasažené bezprecedentním a barbarským vojenským napadením. Jsme rádi, že alespoň touto formou můžeme zmírnit utrpení nevinných obětí nesmyslného válečného tažení.