Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Uprchlická vlna způsobená barbarskou ruskou agresí na Ukrajinu je v evropském i českém měřítku jednoznačně největší od konce druhé světové války. Podle dostupných informací muselo své domovy na Ukrajině do dnešních dní opustit již více než deset milionů obyvatel, tedy počet lidí odpovídající populaci České republiky. Z Ukrajiny do zahraničí přitom odešlo přibližně 4,5 milionu Ukrajinců, z toho více než 300 tisíc do ČR. V Královéhradeckém kraji je v současné době hlášeno více než 13 tisíc uprchlíků, z toho zhruba polovinu tvoří děti.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který prostřednictvím svých koncernových společností, jmenovitě nemocnic (ON Náchod, ON Jičín, ON Trutnov a MN Dvůr Králové) patří mezi významné zaměstnavatele v celokrajském měřítku. Není tajemstvím, že aktuální situace na trhu práce odborných zdravotnických pracovníků, zejména lékařů a všeobecných sester není vůbec jednoduchá a zejména pro krajské nemocnice napříč Českou republikou není snadné zajišťovat potřebné počty erudovaného personálu. Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny je tak dobrou příležitostí pro nemocnice, jak alespoň částečně doplnit volná místa. Za naše koncernové nemocnice se jedná o 68 volných pracovních pozic, která se nedařilo dlouhodobě obsazovat a která byla identifikována jako vhodná pro obsazení ukrajinskými zdravotníky. Z uvedeného celkového počtu se pak jedná o 9 míst pro lékaře a 21 pro všeobecné sestry. Z tohoto počtu se nám zatím podařilo obsadit 6 pozic lékařů a 3 všeobecných sester. Podmínkou zařazení na tato místa je splnění podmínek pro uznání kvalifikace. Pokud ukrajinský zdravotník nesplňuje všechny stanovené náležitosti, může být v koncernových nemocnicích zaměstnán na jiné funkci, kterou také vykonává. Aktuálně máme takovým způsobem zaměstnáno 9 lékařů a 10 sester z Ukrajiny.

Za představenstvo holdingu mohu konstatovat, že zaměstnávání uprchlíků není systémovou nápravou stavu personálu, nicméně se nám alespoň částečně daří obsazovat dlouhodobě volná místa. Jedním dechem musím podotknout, že jsem rád, že i takovým způsobem můžeme pomáhat překonat velmi obtížné období života těch, kteří byli nuceni opustit svůj domov, rodinu, blízké i profesi, přičemž zaměstnání v našich nemocnicích pomůže našim ukrajinským zaměstnancům k normálnímu, plnohodnotnému životu.

Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.
Předseda představenstva