Zaměstnancům nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje vzrostou od ledna mzdy o 8 %

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Jednání managementu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, předsedů správních rad jednotlivých nemocnic a zástupců zdravotnických odborových organizací přineslo vzájemnou domluvu na osmiprocentním nárůstu tarifní složky mzdy zaměstnanců nemocnic. Mzda se zvýší všem zaměstnancům Oblastních nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem od ledna 2023.

„Osmiprocentní nárůst tarifní složky mzdy u všech zaměstnanců našich nemocnic znamená v celkovém součtu navýšení mzdových nákladů o přibližně 175 milionů korun. Polovinu těchto vyšších nákladů pokryje navýšení úhrad od zdravotních pojišťoven dané úhradovou vyhláškou a zbytek půjde na vrub nemocnic, což bude vyžadovat růst produkce. Částečně budou mzdové náklady pokryté také zvýšenými vyrovnávacími platbami závazku veřejné služby poskytovanými Královéhradeckým krajem.

Ačkoliv je navýšení tarifů na rok 2023 vyšší, než jsme původně plánovali, vnímám, že současná doba přináší našim zaměstnancům zvýšené náklady na běžný život. Výše mzdy je také zásadním prostředkem pro zajištění personální stability našich nemocnic, k čemuž přispívá i fakt, že jsme našli shodu ještě před vánočními svátky. Chtěl bych také ocenit průběh společného kolektivního vyjednávání se zástupci odborových organizací, během kterého byla vedena korektní, věcná a na objektivních argumentech založená diskuze,“ říká předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, Mgr. Tomáš Halajčuk, Ph.D.

Společná jednání zástupců LOK a odborů NLZP krajských nemocnic s managementem holdingu a nemocnic, kterých se účastnil také krajský radní pro zdravotnictví MUDr. Zdeněk Fink, proběhla ve dvou kolech v první polovině prosince. Finální dohoda je pro obě strany kompromisem. V roce 2023 budou celkové náklady na mzdy v krajských nemocnicích činit bezmála 2,5 miliardy korun.

„Spokojenost zaměstnanců našich nemocnic je pro nás zásadní. Doufám, že dohoda o nárůstu mezd v příštím roce ke spokojenosti zdravotnických i nezdravotnických pracovníků v nemocnicích Královéhradeckého kraje přispěje,“ uzavírá radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje, MUDr. Zdeněk Fink.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz