Vzácná specializace v naší nemocnici: otevřeli jsme novou ambulanci dětské gynekologie

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Málo známý, ale velmi potřebný obor – dětská gynekologie – má v náchodské nemocnici od konce minulého roku své zastoupení. Ordinující lékařkou v nově vzniklé ambulanci je MUDr. Pavlína Brátová, která splnila všechna náročná kritéria pro atestaci v dětské gynekologii. Na gynekologicko-porodnickém oddělení náchodské nemocnice pracuje rovných dvacet let a je to také přibližně dvacet let, kdy se na tomto oddělení ambulance dětské gynekologie z personálních důvodů uzavřela.

„Jsem velmi ráda, že máme v nemocnici dětskou gynekoložku, se kterou můžeme spolupracovat, těchto specialistů je totiž velmi málo. Paní doktorka Brátová je navíc skvělá lékařka na správném místě,“ říká k otevření nové ambulance primářka dětského oddělení náchodské nemocnice MUDr. Alice Mílová. Sama se specializuje na dětskou endokrinologii, která se mimo jiné zabývá také poruchami růstu či puberty.

„Dětská endokrinologická ambulance využívá vyšetření na dětské gynekologii například při poruchách puberty, menstruace apod. a zároveň vítáme přítomnost dětského gynekologa v areálu nemocnice při řešení diferenciálně diagnostických otázek potíží dětského věku (výtoky, bolesti břicha, krvácení, úrazy genitálu atd.). Spolupráce funguje ale také obráceně. Pokud si dětský gynekolog všimne čehokoliv, co je v kompetenci dětských lékařů, může nám pacienta předat do péče,“ vysvětluje primářka.

Ambulance dětské gynekologie je umístěna v prostorách ambulantního traktu gynekologicko-porodnického oddělení. K vyšetření je potřeba mít žádanku od praktického dětského lékaře. Další informace sděluje v krátkém rozhovoru dětská gynekoložka MUDr. Pavlína Brátová.

Jakým věkem je ambulance dětské gynekologie limitována?

Je určená dívkám od narození do 19. roku života, tedy stejně jako pediatrická ambulance. Od 15. roku se ale již mohou děvčata registrovat u kteréhokoliv gynekologa. Většinou k nám přicházejí dívky s doporučením od dětského praktického lékaře či jiného dětského specialisty (endokrinologa, urologa, chirurga…). Tento postup je určitě nejvhodnější, dětský lékař či specialista totiž nejlépe posoudí, zda je v daném případě vhodná mezioborová spolupráce, či ne.

Jaké potíže nejčastěji u svých dětských pacientek řešíte?

U malých holčiček jsou to často srůsty, tzv. synechie. Dalšími častými důvody návštěvy u dětského gynekologa jsou výtoky, záněty, bolesti v podbřišku, nepravidelnost menstruačního cyklu, poruchy dospívání, tedy předčasná či opožděná puberta, cysty vaječníků, ale také nádory rodidel, které naštěstí vzácně, ale přesto, existují už v dětském věku.

Dále poskytujeme poradenství ohledně antikoncepce, podílíme se ve spolupráci s dětským endokrinologem na hormonální substituci dívek v případě, že je to potřeba. Dětský gynekolog také navrhuje lázeňskou terapii u dívek po operacích v malé pánvi či z jiných, přesně daných důvodů.

Řada holčiček, které vyšetřujete, určitě netuší, co je čeká a mnohé se určitě bojí. Ve vaší práci tak určitě hraje velkou roli komunikace…

Ano, velmi důležitý je vhodný přístup, empatie, komunikace, dostatek času, ale také je to hodně o spolupráci s maminkami. Pokud své holčičky na vyšetření předem připraví a vysvětlí jim, co je přibližně čeká, děvčátka pak mnohem lépe spolupracují. Aby se u nás holčičky cítily dobře, máme ambulanci vyzdobenou hračkami a k lepší vzájemné spolupráci nám slouží i dřevěné loutky Hurvínka a Žeryka. Jen velmi vzácně některé dívky odchází nevyšetřené, protože nezvládnou přemoci strach, se kterým k vyšetření přišly. Ráda bych zdůraznila, že se nejedná o bolestivé vyšetření, ale je samozřejmě velmi intimní, a o to víc je důležitá příprava správným vysvětlením na úrovni věku dané dívenky.

V čem je dětská gynekologie nezastupitelná? Proč ji nemůže nahradit gynekologie pro dospělé?

Protože malé holčičky nejsou zmenšené ženy. Dívčí genitál má svá specifika, zcela zásadní je, v jakém období vývoje (dětství, dospívání) se dívka nachází, zda je, nebo není pod vlivem pohlavních hormonů atd.

Dětských gynekologických ambulancí je v našem regionu velmi málo. Proč je tomu tak?

Tento obor prošel poměrně dramatickým vývojem. Česká republika je prakticky kolébkou dětské gynekologie, která byla v 2. polovině minulého století velmi rozvíjena a na vysoké úrovni. V roce 2009 byla v rámci změny struktury vzdělávání lékařů jako atestační obor zrušena a po čase znovu obnovena. Mě tento obor vždy zajímal, ale cesta k němu pro mě byla i kvůli těmto systémovým změnám poměrně zdlouhavá. V náchodské nemocnici skončila provoz dětská gynekologická ambulance přibližně před dvaceti lety a jsem moc ráda, že ji můžeme nyní znovu otevřít.

Stránka ambulance: https://www.nemocnicenachod.cz/…ospivajicich