Vyjádření k tiskovému prohlášení MZ ČR ze dne 9. 1. 2020

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Vyjádření k případu, který nešťastně zasáhl do života mladé rodiny považujeme za velmi citlivé. V reakci na tiskovou zprávu MZ ČR ale považujeme za vhodné zdůraznit, že trváme na našem předchozím vyjádření, kdy jsme uvedli, že poporodní zdravotní stav dítěte rychnovská nemocnice nezavinila.

Kontrolní skupina Ministerstva zdravotnictví rychnovskou nemocnici, na rozdíl od ostatních prověřovaných zdravotnických zařízení ani nenavštívila, ani zde neprovedla místní šetření. O to více je pro nás zarážející, že Ministerstvo zdravotnictví dochází ve své tiskové zprávě k předčasnému závěru o možném pochybení rychnovské nemocnice. Stále také pokračuje vyšetřování policie ČR. „Vyjádření ministerstva, že je pouhou shodou okolností, že postup rychnovské nemocnice neměl přímý vliv na výsledný stav dítěte, považujeme za spekulativní.“ Zhodnotil zveřejněnou tiskovou zprávu MZ ČR Ing. Marian Tomášik, MBA, předseda představenstva Zdravotnického holdingu, Královéhradeckého kraje. Pro vedení krajského zdravotnictví je také udivující, že autorita, jakou je MZ ČR ve svém tiskovém prohlášení označuje nedodržení doporučeného postupu České neonatologické společnosti ze strany pardubické nemocnice pouze jako odchylku od tohoto doporučení.

„Rychnovská nemocnice disponuje vysoce kvalitním zdravotnickým personálem, který, kromě jiného, má na svém kontě stovky úspěšných porodů ročně. Za personálem naší spádové nemocnice na Rychnovsku plně stojím.“ Řekl náměstek pro krajské zdravotnictví, Ing. Aleš Cabicar, kterého doplnila ředitelka Oblastní nemocnice Náchod, Ing. Ivana Urešová: „S pacientkou po příjezdu Zdravotnické záchranné služby komunikovala zkušená porodní asistentka s odpovídajícími kompetencemi. Jak vyplývá ze zprávy Ministerstva zdravotnictví, k urychlení kontrakcí došlo u pacientky až na cestě mezi fakultní nemocnicí v Hradci Králové a pardubickou nemocnicí. S dalšími závěry počkáme na ukončení vyšetřování ze strany PČR, případně České lékařské komory, pokud MZ ČR podá k této instituci podnět.

Lucie Chytilová, PR manažerka, Zdravotnický holding Královéhradec­kého kraje