Vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se s odbory dohodlo na navýšení mezd v krajských nemocnicích pro rok 2020

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Vedení Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a.s. a zdravotnické odborové organizace z jednotlivých nemocnic se ve středu 9. 1. 2020 na jednání domluvili na podmínkách uzavření nové kolektivní smlouvy pro letošní rok. Přinese navýšení mzdových tarifů ve všech nemocnicích, v celkovém objemu téměř sto milionů korun. Zaměstnancům vzroste tarifní složka mzdy průměrně o 6 %.

Společná jednání probíhala už od září loňského roku. Odbory od začátku jednání poukazovaly na nepoměr mezd mezi státními a krajskými zdravotnickými zařízeními a vyjádřily požadavek na navýšení mezd, dále navýšení tarifní části mzdy oproti pohyblivé složce mzdy, případně posílení v oblasti bonusů a zaměstnaneckých benefitů. Vedení Zdravotnického holdingu, včetně ředitelů nemocnic, od počátku jednání nabízelo navýšení na úrovni vládou schváleného nárůstu tarifních platů v nemocnicích zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví.

„České zdravotnictví se potýká s dlouhodobou personální krizí. Navýšení mezd je způsobem, jak zaměstnancům poděkovat za jejich práci, které si vážím. Zároveň ale nemůžeme dopustit, aby výdaje na mzdy překročily ekonomické možnosti našich nemocnic.“ Okomentoval situaci Ing. Marian Tomášik, předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.

Finální dohoda je pro obě strany kompromisem. Počítá s navýšením o téměř 7 milionů korun oproti původnímu návrhu. V roce 2020 tak celkově vydá Zdravotnický holding na navýšení mezd v nemocnicích Královéhradeckého kraje 98,2 milionu korun. Tento nárůst bude z větší části pokryt z letos navýšených úhrad od zdravotních pojišťoven, část však musí ředitelé zajistit úspornými opatřeními, zejména z prostředků určených na provoz nemocnice.

„Děkuji ředitelům nemocnic, zástupcům LOK a Odborům NLZP v našich krajských nemocnicích za konstruktivní přístup! Je to skvělý výsledek a důležité kompromisní řešení pro udržení dobrých vztahů mezi oběma stranami.“ Zhodnotil jednání Aleš Cabicar, náměstek Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz