V nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem kraj otevřel nové operační sály

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

V krajské Městské nemocnici Dvůr Králové nad Labem vznikly nové operační sály pro chirurgii a urologii za téměř 97 milionů korun bez DPH. Investice přispěje k zajištění rozsahu lékařské péče a dalšího rozvoje nemocnice. Královéhradeckému kraji na stavbu sálů přispěl majitel královédvorské textilní společnosti JUTA Jiří Hlavatý.

„Od nástupu do funkce hejtmana pro mě bylo prioritou vyřešit nevyhovující a neudržitelný stav v nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem. Jsem proto velmi rád, že se namísto dalších slibů a oddalování důležité investice podařilo nalézt shodu a začít královédvorskou nemocnici rozvíjet. Stavbu jsme zahájili na jaře 2022 i díky finančnímu přispění místního podnikatele Jiřího Hlavatého a nyní otevíráme dva moderní, zbrusu nové operační sály včetně potřebného zázemí. Konečně tak nahradíme původní prostory, které přes 40 let bez větších úprav sloužily chirurgii a urologii,“ přiblížil hejtman Martin Červíček.

Samotná stavba přišla na více než 76 milionů korun bez DPH. Významným darem ve výši 20 milionů korun na ni přispěl majitel královédvorské textilní společnosti JUTA Jiří Hlavatý. Dalších přibližně 21 milionů korun bez DPH kraj vydal za zdravotnické a další vybavení interiéru. Celkově tak investice dosáhla zhruba 97 milionů korun bez DPH.

„Dosavadní umístění operačních sálů nesplňovalo hygienické požadavky, jelikož neumožňovalo oddělit sály od otevřeného lůžkového oddělení. Nové operační sály tak klientům nemocnice zajistí bezpečnou a moderní péči na úrovni 21. století. Pro jejich provoz jsme pořídili dva moderní operační stoly a sály také disponují laparoskopickou věží vybavenou přístrojovými jednotkami s nástroji, které lékařům umožní proniknout do těla z drobného řezu, což pro pacienty znamená kratší dobu léčení a daleko menší zátěž pro organismus,“ informoval Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana pro investice, inovace a IT.

Operační sály vznikly v nástavbě budovy stávajících laboratoří, kterou s hlavní budovou propojil nadzemní spojovací krček. Ve druhém nadzemním podlaží se vedle sálů nachází také prostory sterilizace a provozní zázemí. Třetí podlaží slouží pro technické zázemí provozu. V rámci investice vznikla také účelová

komunikace včetně nového sjezdu, parkovací stání či trafostanice, která je potřebná kvůli navýšení elektrického příkonu.

„Vznik nových operačních sálů, které nyní otevíráme, je nezbytným krokem pro zachování akutní péče v královédvorské nemocnici. Ročně nemocnice provede zhruba 1 500 operačních zákroků, přitom poslední větší úprava operačních sálů zde proběhla v roce 1982. Sama nemocnice je důležitá nejen jako spádové zařízení pro významnou část obyvatel našeho kraje, ale vzhledem ke svému umístění prakticky uprostřed kraje také jako rezervní poskytovatel akutní a případně i následné lůžkové péče pro pacienty z okolních oblastí,“ vysvětlil radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem je poskytovatelem akutní lůžkové péče v oboru interním, chirurgickém a urologickém, následné péče a provozovatelem odborných ambulancí a oddělení komplementu. Od roku 2009 je jejím jediným vlastníkem kraj prostřednictvím Zdravotnického holdingu Královéhradec­kého kraje.

Kraj v posledních letech výrazně investuje do všech svých nemocnic. Aktuálně pokračuje výstavba nové budovy onkologie, hematologie a laboratoří v jičínské nemocnici za více než 690 milionů korun. V Rychnově nad Kněžnou roste nový pavilon s urgentním příjmem v rámci modernizace nemocnice za 880 milionů korun. V areálu trutnovské nemocnice kraj staví nový pavilon laboratoří a oddělení klinické biochemie za 169 milionů korun a v plánu je také výstavba urgentního příjmu za 380 milionů korun či nový parkovací dům za 190 milionů korun. V náchodské nemocnici začala výstavba nového centrálního příjmu a stravovacího provozu dohromady za 136 milionů korun jako předstupeň druhé etapy modernizace nemocničního areálu.

Zdroj: Královéhradecký kraj