Trutnovská nemocnice se shoduje s VZP: dětské oddělení zůstane zachováno v plném rozsahu i v dalších letech

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Trutnovská nemocnice zahájila v minulých dnech jednání s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou o nové rámcové smlouvě na další pětileté období. V souvislosti s novými rámcovými smlouvami se veřejně hovoří o optimalizaci zdravotní péče, které bude v některých zdravotnických zařízeních znamenat například omezování počtu lůžek či transformaci některých lůžkových oddělení v denní stacionáře. Pro vedení trutnovské nemocnice i Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje jsou proto jednání s VZP, které budou určující pro stanovení rozsahu péče v nemocnicích, klíčová. Hned v průběhu prvních setkání navíc obě strany našly shodu na budoucnosti dětského oddělení.

„Jsem velmi rád, že se nám již na první schůzce podařilo najít shodu na zachování plného rozsahu poskytované péče na našem dětském oddělení, včetně zachování plného počtu lůžek. Naše dětské oddělení slouží poměrně velké spádové oblasti včetně rekreační oblasti Krkonoš a jeho omezení by bylo pro rodiny v této části kraje citelné. Plně fungující oddělení je pro nás zásadní i z hlediska náboru a vzdělávání mladých lékařů. Součástí naší dohody s managementem VZP je také náš slib, že se v budoucnu postaráme o pacienty, kteří by po případném uzavření ambulance svého pediatra neměli možnost přihlásit se k jinému ambulantnímu lékaři.,“ vysvětluje ředitel Oblastní nemocnice Trutnov, Ing. Miroslav Procházka Ph.D.

Celá Česká republika včetně Královéhradeckého kraje se potýká s problémem úbytku ambulancí dětských praktických lékařů, kteří po odchodu do důchodu za sebe často nemají náhradu a musí tak svou ambulanci uzavřít.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje plánuje po úspěšném spuštění provozu ambulance praktického lékaře pro děti a dorost v náchodské nemocnici rozšíření této služby také v Trutnově a Jičíně. „Navýšení počtu ordinací dětského praktického lékaře v kraji velmi vítáme, i z toho důvodu považuji dohodu s trutnovskou nemocnicí za úspěšnou. V Náchodě jsme si navíc vyzkoušeli, že je tento model velmi úspěšný, další dvě ambulance pediatrů v Trutnově a Jičíne jistě přivítají také rodiče,“ říká Michal Provazník, ředitel VZP ČR RP Hradec Králové.

Rámcová smlouva mezi VZP a nemocnicí je principiální dohoda, která stanovuje základní podmínky pro poskytování hrazené péče pojištěncům VZP v dané nemocnici na pět let. Definuje např. rozsah a spektrum poskytované péče, ceny za poskytované služby, platební podmínky a další parametry. Tato dohoda je tedy pro fungování poskytovatelů zdravotních služeb zásadní.