Špičkové vybavení z dotačního programu REACT-EU už slouží v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Na jaře roku 2021 dostali poskytovatelé zdravotní péče v České republice mimořádnou příležitost přihlásit se o dotace na modernizaci svého vybavení. Grantový program REAC-EU vznikl jako reakce na covidovou krizi a byl definován jako „Mimořádné dodatečné finanční zdroje určené na pomoc pro zotavení z krize v souvislosti s pandemií covid-19 a přípravě ekologického, digitálního a odolného oživení hospodářství v EU.“ Česká republika měla nárok vyčerpat 28 mld Kč, z toho bylo 22 mld určeno poskytovatelům zdravotní péče. O peníze si mohly požádat pouze ty nemocnice, ve kterých se počítá s vybudováním urgentního příjmu. V rámci Zdravotnického holdingu KHK tak mohly dotaci čerpat všechny nemocnice kromě nejmenší z nich – Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Náchodská, rychnovská, jičínská a trutnovská nemocnice získaly možnost jednotlivě vyčerpat přibližně 150 milionů korun, celkem se tak mohly těšit na nové vybavení v hodnotě bezmála 600 milionů. Zejména díky úsporám na veřejných zakázkách se finálně skutečně proinvestovalo více než 529 milionů korun.

Oblastní nemocnice Náchod využila operační program REACT-EU na nákup nového vybavení a přístrojů především na interní oddělení, ARO, JIP, gynekologicko-porodnické oddělení, chirurgii, ortopedi, do laboratoří a na radiodiagnostické oddělení. Právě na radiodiagnostiku putovaly v uplynulých dvou letech ty nejvýznamnější přístroje: nové CT s prvky umělé inteligence Somatom X.cite a Skiaskopická stěna, která v době jejího pořízení do Náchoda byla teprve druhým takovým přístrojem v ČR. Používá se na vyšetření i terapeutické výkony zažívacího ústrojí. Jde o flexibilní RTG přístroj, který mimo primárního zaměření umožňuje v případě potřeby provést také standardní skiagrafické snímkování, či posloužit jako záložní přístroj například pro periferní angiografii. Oba přístroje přináší pacientům i personálu nemocnice řadu benefitů, včetně kratší doby vyšetření, nižší radiační zátěže, většího komfortu a přesnějších diagnóz.

Oblastní nemocnice Jičín nakoupila v rámci dotačního programu REACT-EU zejména zobrazovací techniku s využitím nejnovějších metod diagnostických vyšetření, ale také lůžkové vybavení, monitorovací, infuzní nebo ventilační techniku či vybavení intenzivní péče pro novorozence. Nového vybavení se v uplynulých dvou letech dočkal personál hned několika oborů, například radiologie, interny, chirurgie, porodnice či plicního a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Mezi nejvýznamnějšími pořízenými přístroji je bodypletysmograf v plicní ambulanci, který jičínským pacientům nabídl možnost absolvovat specializované vyšetření na měření funkcí plic přímo v Jičíně, bez nutnosti cestovat do jiných měst, jako tomu bylo dříve. Výrazným posunem péče v Jičíně je také pořízení nové počítačové tomografie s umělou inteligencí: „Multidetektorové CT umí při jedné otáčce vytvořit najednou až 160 snímků, což je dvakrát více, než uměl náš starý přístroj. Pacient tak stráví na lůžku kratší dobu, vyšetření je pro něj šetrnější a my zvládneme během dne vyšetřit více lidí,“ popsal výhody nového přístroje primář radiologického oddělení MUDr. Jiří Otte.

Oblastní nemocnice Trutnov se při čerpání dotace z programu REACT-EU soustředila zejména na monitory vitálních funkcí, ultrazvukové přístroje, operační stoly a další vybavení operačních sálů. Mezi nejvýznamnější pořízené přístroje patří moderní laparoskopická věž s příslušenstvím, která slouží na gynekologicko-porodnickém oddělení a dále hybridní operační systém pro využití zejména v chirurgii. Tento všestranně použitelný hybridní systém spočívá v současném působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro bezpečné zatavení a protnutí tkání a cév. Technologie zajišťuje rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání. Dalšího nového vybavení se během uplynulých let díky evropským dotacím dočkala prakticky všechna oddělení trutnovské nemocnice.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se při podání žádosti zaměřila především na vybavení nového multioborového pavilonu s urgentním příjmem, který byl v té době ještě na papíře. Dnes se již dokončuje hrubá stavba a nakoupené vybavení je připravené zabydlet nové prostory. Konkrétně se jedná o vybavení operačních sálů, laparoskopickou techniku, dále např. infuzní techniku či lůžka pro pacienty.

Dotační program REACT-EU spolu s dalšími stovkami milionů korun z dotačního programu IROP přinesl nemocnicím vybavení, které lékařům umožňuje přesnější diagnostiku, aplikaci moderních postupů v léčbě i zkrácení doby vyšetření či hospitalizace pacientů. U mnoha zákroků či vyšetření tak nemocnice mohly navýšit i počet výkonů, tedy ošetřit větší množství lidí. Z tohoto důvodu je moderní vybavení nemocnic největším přínosem pro pacienty, současně je ale také benefitem pro zdravotnický personál, který díky moderním přístrojům získává nové znalosti a zkušenosti.