S novým špičkovým CT přístrojem přichází do naší nemocnice prvky umělé inteligence

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Rychlý technologický vývoj ve zdravotnictví přináší do nemocnic nové možnosti, které lékařům umožňují stále přesněji a komfortněji diagnostikovat potíže svých pacientů a tím je efektivněji léčit. Cestou výrazné modernizace svého přístrojového vybavení se i díky dotačnímu programu REACT EU vydala i naše nemocnice. Nejnovějším přírůstkem do rodiny špičkových diagnostických přístrojů je nové CT s prvky umělé inteligence Somatom X.cite, které oproti předchozímu přístroji nabízí řadu benefitů pro pacienty i personál nemocnice.

„Pro naše laboranty je nový CT přístroj výrazně uživatelsky přívětivější a zjednodušuje nám práci. Dále díky rychlejší akvizici umožní vyšetřit více pacientů. Velkým pozitivem je i to, že u většiny vyšet-ření působí na pacienta oproti předešlému přístroji nižší dávka ionizačního záření. Díky možnosti ovládání pouze z vyšetřovny nám také usnadní práci s covidovými či jinak infekčními pacienty. Dalším benefitem je větší otvor gantry přístroje, díky kterému můžeme vyšetřit i dříve nevyšetřitelné obézní pacienty například před bariatrickými operacemi, dále umožňuje přesnější zaměření při pro-vádění některých intervenčních výkonů jako jsou biopsie, drenážní výkony či kořenové obstřiky,“ vysvětluje benefity nového přístroje primář radiodiagnostického oddělení, MUDr. Marek Strnad.

Nové CT navíc naší nemocnici umožnilo nabídnout rozšíření nabízených výkonů a zkvalitnit některá vyšetření. Software přístroje využívá dostupná data o pacientovi, například pohlaví, výšku a věk, a kombinuje je s dalšími specifickými informacemi, získanými při dotazování zdravotníků. Pří-stroj pak optimalizuje skenovací parametry na míru každému pacientovi, aby zajistil co nejkvalitnější a nejpodrobnější snímky sledované části těla. Pacienti ocení také lepší možnosti v komunikaci s personálem. Radiologičtí asistenti totiž mohou skenování připravit a provést pomocí odnímatelných tabletů a díky tomu mohou u pacientů zůstat až do okamžiku těsně před skenováním a zajistit jejich lepší přípravu.

Během samotného skenování jsou pacientům podávány informace o tom, jak dýchat, nejen přes reproduktor, ale také vizuálně a srozumitelně přes displej. To vše napomáhá pacientům během snímkování co nejvíce spolupracovat.

Oblastní nemocnice Náchod je jedním ze dvou zdravotnických zařízení v České republice, kde je tento nejmodernější přístroj instalován. „Nové CT jsme pořídili za bezmála 15 milionů korun díky dotačnímu projektu REACT EU, který má nemocnice lépe připravit na další situace podobné těm, které jsme zažili během covidové epidemie. Tento program umožňuje náchodské, rychnovské a broumovské nemocnici nakoupit nové vybavení v celkové hodnotě přibližně 300 milionů korun,“ vysvětlil ředitel Oblastní nemocnice Náchod RNDr. Bc. Jan Mach.

CT přístroj Somatom X.cite byl pořízen konkrétně z projektu č. CZ.06.6.127/0­.0/0.0/21_121/00­16262 s názvem „Rozvoj a modernizace zdravotní péče v ON Náchod – UP Náchod“, na jehož realizaci požádala nemocnice o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, „Výzva č. 98 Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz