MUDr. Jana Adámková

primářka

Radiodiagnostika
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
adamkova.jana@nemtru.cz

Kde pracuji?

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Ultrazvukové vyšetření je běžně užívanou metodou ve zdravotnictví. Díky tomu, že nepoužívá k získání obrazu ionizující...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody Skiaskopie je diagnostická a intervenční radiologická metoda, která používá dynamického zobrazení RTG obrazu (zachycení...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Pracoviště slouží pro potřeby vyšetřování pacientů z pavilonu interních oborů jak hospitalizovaných tak ambulantních. Provádí běžné...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Skiagrafie je diagnostická metoda pro zobrazení tvrdých i měkkých tkání těla, která využívá rentgenové, jinak také ionizační...

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Popis metody

Výpočetní tomografie (dále CT) je moderní metoda, která umožňuje zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Tato metoda...

Stránky