Povinnost nošení roušek v našich nemocnicích

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Přesto, že epidemiologická situace v okresech Náchod a Rychnov nad Kněžnou se zdá být klidná, je třeba stále dodržovat preventivní opatření proti šíření COVID-19.

Vstup do vnitřních prostor našich nemocnic je v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16214/2020–5/MIN/KAN nadále možný pouze s rouškou zakrývající ústa i nos.

Z této povinnosti jsou vyňati pacienti, děti do dvou let věku a také osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování této povinnosti.

Při vstupu do vnitřních prostor i odchodu z nich je třeba také provést hygienickou dezinfekci rukou.

Právě zakrývání úst a nosu a dezinfekce rukou jsou vhodnými způsoby, jak snížit riziko přenosu nákazy a zabránit explozivnímu rozšíření onemocnění COVID-19, při němž by ve zvýšené míře docházelo k šíření agresivnějších typů koronaviru SARS-CoV-2 a k vyšším koncentracím koronaviru SARS-CoV-2 v těle.

Vyšší koncentrace koronaviru SARS-CoV-2 v těle a přítomnost jeho agresivnějších typů přitom při zohlednění současných vědeckých poznatků vede k většímu rozsahu zdravotních komplikací nakažených osob a k vyšší smrtnosti.

Blízké našich pacientů vyzýváme, aby po návratu z rizikovějších dovolených či hromadných akcí raději odložili návštěvu hospitalizovaných do doby alespoň 5 – 7 dnů po svém návratu.

Děkujeme všem, kteří respektují opatření a pomáhají nám tak v boji se současnou epidemií.