Pomoc pro Ukrajinu je na cestě!

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. vypravil prostřednictvím své dceřiné společnosti Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. kamion naložený humanitární pomocí pro zakarpatskou Ukrajinu. Jedná se o celkem deset palet prostředků pro zajištění neodkladné péče v nemocnicích, kam jsou evakuováni ranění z oblastí postižených válečným konfliktem. Jak je patrné ze sdělovacích prostředků, brutalita postupu ruských jednotek v průběhu dní narůstá a tento dar vypravený ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pomůže aspoň z části zmírnit utrpení nevinných obětí.

Stojíme za Ukrajinou a jsme připraveni poskytnout další pomoc!