Poděkování na chirurgii

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Stalo se v čase mírného odlehčení přetíženého zdravotního personálu v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem…

Po třídenní hospitalizaci ve dnech 11. – 14. 4. a úspěšném operativním zákroku jsem se před pár hodinami vrátil do domácího doléčení. V klidu a péči vlastní rodiny jsem si zpětně v hlavě přehrál těch několik uplynulých dnů strávených v kolektivu lékařů, sester a ostatního personálu chirurgického oddělení Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, pod vedením pana primáře MUDr. Pavla Křenovského, současně i lékaře, který vedl moji operaci.

Fakultní nemocnice má jistě nesrovnatelné možnosti a vybavení v porovnání s nemocnicí městskou. Rád bych ale podtrhl, že pro mě bylo udivující, co všechno lze v sehraném pracovním týmu vyvážit precizním výkonem všech jeho členů, od péče o čistotu a pořádek, až po odbornou erudici všech zdravotníků. A to je důvodem, který mě vedl k napsání těchto řádků.

Není zde prostor pro popis jednotlivých pozorností a laskavostí personálu či brilantních lékařských zákroků. Cítím však jako svoji lidskou povinnost vyjádřit obdiv a veřejné poděkování všem, s nimiž jsem měl tu čest se setkat, byť jen na krátkou dobu. A nic na tom nemění ani fakt, že se u nás v tomto ohledu jistě nejedná o ojedinělé zdravotnické zařízení.

Já jsem ale byl v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem a bylo mi ctí…

M. J.