PF 2024

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Děkujeme všem za přízeň v letošním roce. Přejeme Vám radostně prožité vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších, pevné zdraví, štěstí a mnoho splněných přání v roce příštím.

Vaše nemocnice ♥