Nový multifunkční pavilon je chloubou jičínské nemocnice

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Královéhradecký kraj dokončil výstavbu nového multifunkčního pavilonu A v Oblastní nemocnici Jičín. Na vybudování a vybavení objektu včetně spojovacího koridoru k pavilonům D a E vynaložil necelých 644 milionů korun. Nový pavilon v průběhu června rozšíří poskytované služby, naváže na stávající provozy nemocnice a zároveň bude splňovat požadavky moderních medicínských technologií.

„Zajištění kvalitního zdravotnictví patří k našim prioritám, což jsme prokázali v posledních třech letech. V krajských nemocnicích jsme připravili či připravujeme projekty v objemu zhruba jedné miliardy korun do každé. Dnes v jičínské nemocnici končíme stavbu multifunkčního pavilonu za 644 milionů a už nyní probíhají projekční práce pro další stavbu, tentokrát pavilonu psychiatrie. Jeho součástí bude podzemní parkování asi pro 160 vozidel,“ sdělil hejtman Martin Červíček.

Stavba nového pavilonu A v jičínské nemocnici začala v roce 2022 po demolici původní budovy. Na jejím místě nyní stojí nový pavilon o půdorysu nepravidelného obdélníku s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními patry. Budova architektonicky zapadá do historického duchu areálu nemocnice jak členěním, tak barevností fasády.

„Dokončením této investice jsme pro nemocnici vytvořili takové technické a materiální podmínky, které umožňují její efektivní provoz. Především jsme chtěli sloučit provozy laboratoří do jedné budovy, a tak eliminovat negativní dopady původního umístění některých laboratoří mimo areál. V návaznosti na sousední objekt radiodiagnostického oddělení je v novém pavilonu oddělení onkologie a hemodialýzy, čímž se dosáhlo centralizace ambulantní a lůžkové péče v areálu nemocnice a zlepšila se i dostupnost léčebné péče pro pacienty. Individuální dotací ve výši 46 milionů také pomůžeme jičínské nemocnici s nákupem magnetické rezonance a s vybavením pro její chod v suterénních prostorech, které jsme v rámci stavby připravili. Se zprovozněním počítáme začátkem roku 2025,“ řekl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za gesci investic.

V podzemním podlaží nového objektu vznikla laboratorní oddělení, která zajišťují nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutních,

rutinních a specializovaných vyšetření, dále prostory pro magnetickou rezonanci a také sklady, strojovny a šatny pro personál.

V prvním nadzemním podlaží se nachází transfúzní stanice, hematologie, odběrový úsek, interní ambulance a poradny. Ve druhém patře vzniklo centrum klinických laboratoří, ve třetím patře je oddělení hemodialýzy. Čtvrté patro slouží jako zázemí pro stacionář onkologie a v pátém patře jsou vyhrazené prostory pro provozní technologie budovy. V jednotlivých podlažích jsou také pracovny lékařů a sester včetně hygienických zařízení pro zaměstnance a pacienty.

Součástí stavby pavilonu A je jednopodlažní spojovací koridor, který navazuje na stávající krček mezi pavilony D a E. V rámci projektu v areálu slouží i nový objekt pro náhradní dieselagregát, který v případě výpadku proudu v areálu nemocnice zajití nepřetržité napájení vybraného zařízení v areálu nemocnice. Zde se také nachází technické provozy, garáže a naftové hospodářství pro chod agregátu.

Za stavební práce kraj zaplatil 559,4 milionu korun bez DPH. Na zdravotnickou techniku vynaložil 52,5 milionu korun a za nábytek a informační technologie dalších 31,1 milionu korun včetně DPH.

Oblastní nemocnice Jičín poskytuje akutní lůžkovou, neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Má zhruba 800 zaměstnanců s 500 lůžky a do její spádové oblasti patří zhruba 100 tisíc obyvatel. Ročně zde provedou na 3,5 tisíce operací. Nový pavilon A rozšíří v rámci areálu ON Jičín poskytované služby, které navážou na stávající provozy nemocnice a zároveň budou splňovat požadavky moderních medicínských technologií.

Zdroj: Královéhradecký kraj