Nový babybox v náchodské nemocnici

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka, pana Ludvíka Hesse, iniciátora vzniku babyboxů v ČR, ředitele nemocnice Jana Macha a dalších hostů byl 4. února v areálu náchodské nemocnice uveden do provozu moderní babybox nové generace.

Je umístěn u vstupu do areálu nemocnice, v prostorách stravovacího pavilonu a v blízkosti nových pavilonů, kam se brzy přestěhuje porodnice a dětské oddělení. Při slavnostním uvedení nového babyboxu do provozu bylo zařízení pomocí panenky také vyzkoušeno. Po vložení dítěte do schránky, která je vyhřívaná, klimatizovaná a pro miminko zcela bezpečná, kontaktuje zařízení automaticky zdravotnický personál dětského oddělení. Současně vyšle informaci o vložení dítěte na mobilní telefony zadané v databázi. O miminko je tak postaráno v krátkém časovém intervalu.

„O tom, že babybox má být součástí nemocnice není pochyb. I kdyby zachránil jen jeden život, má smysl,“ řekl k instalaci nového zařízení v náchodské nemocnici ředitel Jan Mach. Připomněl také, že to není tak dlouho, kdy babybox v Náchodě splnil své poslání.

Novorozený chlapeček byl vložen do babyboxu v areálu horní nemocnice 26. září 2020, jako první miminko za 11 let od instalace zařízení a jako 219 miminko v historii českých babyboxů. Malý Adam, jak ho naše sestřičky pojmenovaly, byl ale současně také posledním miminkem, které staré zařízení přijalo. Babybox z horního areálu nemocnice byl nyní nahrazen novou, modernější schránkou, umístěnou na vhodnějším místě.

Pan Ludvík Hess, kterému bylo v den uvedení nového babyboxu právě 74 let, byl na místě hejtmanem kraje Martinem Červíčkem vyznamenán pamětní medailí hejtmana Královéhradeckého kraje. Instalace nových babyboxů by nebylo možné realizovat bez přispění četných dárců, kterým velmi děkujeme.