Novorozené děti v Náchodě bude hlídat 20 nových monitorů dechu

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Nadace Křižovatka předala darem dvacet monitorů dechu pro děti Oblastní nemocnice Náchod

Nadace Křižovatka zaslala prostřednictvím svého logistického partnera, společnosti DHL Express Czech Republic, 20 monitorů dechu v celkové hodnotě 40.000 Kč Novorozeneckému oddělení Náchodské nemocnice. Ředitel náchodské nemocnice RNDr. Jan Mach spolu s primářkou oddělení MUDr. Janou Němcovou velmi děkují společnostem ELTON HODINÁŘSKÁ, CDS Náchod, Trelleborg Bohemia, Vispa Náchod a ATAS elektromotory za finanční podporu, díky které bylo možné přístroje pro děti do nemocnice zakoupit.

„Monitor dechu je zařízení, které upozorní zvukovým a světelným signálem okolí, že kojenec přestal dýchat na více jak 20 vteřin, a umožní tak na tuto život ohrožující situaci okamžitě reagovat (zahájením resuscitace, přivoláním odborné pomoci). Jeho použití tak podstatně zvyšuje bezpečnost péče o malé děti, zvláště během jejich spánku. Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme organizace a společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici. Společně se nám daří zajišťovat postupné obnovování těchto citlivých přístrojů v nemocnicích téměř v celé ČR. Velký dík patří i společnosti DHL Express CZ, která nám pomáhá přepravu monitorů do nemocnic urychleně řešit.“ popsala Hana Konečná, specialistka fundraisingu za nadaci.

O Nadaci Křižovatka

Nadace Křižovatka se jako jediná nadace v České republice aktivně věnuje podpoře povědomí veřejnosti o SIDS a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáhá nadace vybavit české nemocnice a porodnice monitory dechu Babysense, který je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy. Tento monitor dechu hlídá nejen zástavu dechu, ale také apnoe pauzy (bezdeší), a jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka.

V případě potíží okamžitě spustí alarm, aby přivolal pomoc dospělého, který může včas poskytnout dítěti první pomoc.Za 25 let své existence se nadaci podařilo díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic více než 8.500 monitory dechu v celkové hodnotě cca 34 milionů Kč.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým děťátkem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 4010040100/6800 (Sberbank CZ)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.