Nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje zvaly do svých týmů budoucí lékaře

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Mezi úkoly a priority nemocnic patří nejen péče o pacienty, ale také neustálé personální posilování zdravotnických týmů a jejich průběžné omlazování tak, aby docházelo k přirozeným generačním obměnám.

Jednou z příležitostí, jak se tváří v tvář setkat se studenty medicíny a přizvat je k rozšíření kolektivů našich nemocnic je Veletrh uplatnění v medicíně, který se každoročně koná v Hradci Králové. 14 ročník, který se uskutečnil ve středu 3. dubna, s sebou přinesl nadprůměrnou účast. Nabídky zaměstnavatelů v medicíně přilákaly více než 470 studentů. Všechny nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje se na tuto klíčovou personální akci připravovaly řadu týdnů. Svůj stánek tu měla náchodská, jičínská, trutnovská rychnovská i dvorská nemocnice a všechny měly pro studenty nachystané velké množství informačních a propagačních materiálů i drobné dárky. Přítomní personalisté a zástupci nemocnic v rozhovorech se studenty zodpovídaly dotazy

směřující zejména na možnosti stáží, nabídku stipendií, akreditované obory na vzdělávání i příležitosti k poznání jednotlivých oddělení a následnou možnost rozhodnout se o svém finálním zařazení. Mnoho budoucích lékařů láká práce v menší okresní nemocnici, která nabízí téměř okamžité zapojení do práce a tím rychlejší získávání odborných zkušeností. Výhodou menších nemocnic je také přátelské prostředí s možností brzy poznat kolegy z ostatních oddělení a na vzájemných dobrých vztazích pak udržovat kvalitní mezioborovou spolupráci. V kontaktu s oslovenými mediky zůstáváme i po skončení veletrhu. O novinkách a nabídkách jednotlivých nemocnic budou dále oslovováni například formou newsletteru, který několikrát ročně studentům rozesíláme.