Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se začíná osamostatňovat

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou se od 1. 1. 2024 stala odštěpným závodem Oblastní nemocnice Náchod a.s. Tímto krokem získává nemocnice, která je klíčovým zdravotnickým zařízením ve druhém největším okrese Královéhradeckého kraje, výrazně více autonomie, a je samostatně řízeným podnikem v rámci mateřské organizace – Oblastní nemocnice Náchod.

„Dlouho jsme vyhodnocovali společný model náchodské a rychnovské nemocnice a došli jsme k názoru, že by bylo dobré nemocnice osamostatnit i s ohledem na to, co čeká zdravotnictví v nadcházející dekádě. Nechceme dělat unáhlené kroky, proto jsme se pustili do mezikroku, kterým je zřízení odštěpného závodu. Znamená to větší míru samostatnosti rychnovské nemocnice, díky které můžeme průběžně sledovat, jak je nemocnice ekonomicky nezávislá. Pokud se tento model během tří let osvědčí, jsme připraveni dokončit proces úplným osamostatněním nemocnice. Předpokládáme, že i díky tomu budeme mnohem lépe definovat potřeby kraje z hlediska zajištění zdravotní péče v regionu a vlastně i možnosti samotné nemocnice s ohledem na její ekonomickou situaci,“ vysvětlil hejtman Martin Červíček.

Rozhodnutí o přiznání větší autonomie rychnovské nemocnice vychází z rozhodnutí rady kraje jako valné hromady Zdravotnického holdingu KHK.

„Důvodem zřízení rychnovské nemocnice jako odštěpného závodu v rámci náchodské nemocnice je snaha o zodpovědné vedení našich nemocnic s akcentem na rozhodování a vedení nejen zdravotnických provozů přímo v místě, tedy bez centralizace operativních rozhodnutí,“ vysvětluje významnou událost v historii rychnovské nemocnice předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Tomáš Halajčuk.

„Tento krok vítám a jsem přesvědčený, že ho ocení nejen naši zaměstnanci, ale i pacienti. Rychnov a Rychnovsko si zaslouží samostatnou nemocnici,“ dodává ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Rychnovská nemocnice se stala součástí Oblastní nemocnice Náchod a.s. v roce 2013 z důvodu hrozícího insolvenčního řízení. Zřízení odštěpného závodu je po vzniku samostatně řízené části závodu s vlastním ředitelem dalším a posledním krokem před úplným osamostatněním. V areálu nemocnice momentálně vyrůstá nový multioborový pavilon operačních oborů s urgentním příjmem, jehož dostavba je plánovaná v roce 2026. Po dokončení této důležité stavby, která umožní změnu systému příjmu pacientů a zefektivnění poskytování zdravotnické péče, se bude rozhodovat o plnohodnotném osamostatnění rychnovské nemocnice v horizontu několika let.

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou o.z. zajišťuje zdravotní péči pro druhý největší okres Královéhradeckého kraje a turistickou oblast Orlických hor. Je také přirozenou spádovou nemocnicí pro průmyslovou zónu Kvasiny. Pracuje v ní 560 zaměstnanců a svým pacientům nabízí péči v 11 oborech ambulantní, lůžkové či komplementární zdravotnické péče. Disponuje 250 lůžky.