Nemocnice Královéhradeckého kraje varují před kolapsem zdravotní péče

Situace v nemocniční péči napříč krajem je kritická. Lůžkové kapacity, které jsou na maximu možného, jsou vyčerpané. Během dnešního poledne byla v krajských nemocnicích volná pouze tři intenzivní lůžka a devět standartních lůžek, která jsou lokalizována z větší části v jičínské nemocnici, kde je situace zatím relativně klidnější. Na zbytek kraje připadá pouze jedno volné intenzivní lůžko a tři standartní. Další možnosti na rozšíření kapacit jsou téměř nemožné, narážejí na personální možnosti. Rezerva v řádu jednotek lůžek je pouze v Oblastní nemocnici Jičín.

Počet příjmů nových pacientů přivezených do krajských nemocnic ZZS narostl za poslední týden o čtvrtinu. Zatímco v uplynulých týdnech to bylo cca 220 pacientů týdně, v uplynulých sedmi dnech se již jednalo o 280 pacientů. Nemocnice se situaci snaží řešit překlady pacientů na lůžka následné péče, to je však možné pouze u těch hospitalizovaných, u nichž to zdravotní stav dovoluje. Naši lékaři tipují takové pacienty stále obtížněji, jedná se zpravidla o jednotky lidí denně.

Momentálně je v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje hospitalizováno téměř 360 pacientů. Například v náchodské nemocnici se zdravotníci aktuálně starají o více než 130 pacientů s covid-19, z nichž téměř tři desítky vyžadují intenzivní péči.

Situace je o to náročnější, že přibývá pacientů v těžkém stavu. Nemocnice tak jsou nuceny poskytovat intenzivní péči i mimo jednotky intenzivní péče, na standartních lůžkách. Například v Oblastní nemocnici Náchod, kde bylo během pondělí 22 nových příjmů, je aktuálně 15 pacientům zajištěna intenzivní péče mimo JIP. Stále častěji jsou hospitalizováni pacienti v mladším věku. Jediným řešením, které pomůže nemocnicím v Královéhradeckém kraji situaci zvládnout, jsou převozy pacientů do nemocnic mimo kraj. Krajský koordinátor akutní covidové péče proto aktuálně zajišťuje transport 15 pacientů z náchodské nemocnice. Také v následujících dnech budou nemocnice tuto pomoc potřebovat.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz