Nemocnice Královéhradeckého kraje v loňském roce zlepšily své ekonomické výsledky

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Krajské nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje hospodařily v loňském roce s kladným výsledkem. Oblastní nemocnice Náchod, Jičín, Trutnov a Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem vykázaly předběžné kladné hospodářské výsledky v součtu více než 96 milionů korun. Jedním z důvodů tohoto úspěchu je nastavení loňské kompenzační vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR a dále vysoká poptávka po službách mikrobiologických laboratoří i materiální pomoc státu a kraje v oblasti nákupu ochranných pomůcek na začátku pandemie.

Na kladných hospodářských výsledcích se podílel i Královéhradecký kraj krytím provozu ztrátových oddělení. Podle předběžných dat před auditem dosáhla nejlepšího ekonomického výsledku v loňském roce největší z krajských nemocnic – Oblastní nemocnice Náchod, která vykázala pozitivní hospodářský výsledek přesahující 52 milionů korun. Po ní následuje trutnovská nemocnice s kladným hospodařením ve výši 32,3 milionů korun, dále Oblastní nemocnice Jičín, jejíž výsledek je téměř 10,5 milionů korun a v kladných číslech je i nejmenší krajská nemocnice ve Dvoře Králové n. L. s výsledkem přibližně 1,2 milionů korun. Tyto hospodářské výsledky umožní většině krajských nemocnic uhradit ztráty z minulých let, které k 31. 12. 2020 dosahovaly celkové výše skoro 150 mil. Kč.

„Rok 2020 byl pro nás výjimečný zejména v rozsahu a intenzitě zabezpečení zdravotní péče o covidové pacienty. Z ekonomických dat za rok 2020 je patrné, že nejlepšího výsledku dosáhly nemocnice v regionech, které byly pandemií Covid-19 nejvíce zasažené. V náchodské a trutnovské nemocnici se také projevila investice do vybavení mikrobiologických laboratoří, které tak i díky obrovskému nasazení personálu několikanásobně navýšily své kapacity a zlepšily hospodaření celé nemocnice.

Vysoké požadavky na poskytování zdravotní péče pacientům s Covid-19 v prvních měsících letošního roku a souběžné odnětí bonusového příplatku za „standardní“ covidové pacienty bude ovšem již v počátku letošního hospodaření znamenat ztrátu desítek milionů korun,“ zhodnotil aktuální ekonomickou situaci předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje Ing. Marian Tomášik.

V porovnání s rokem 2019, kdy nemocnice v součtu vykázaly zisk téměř 30 milionů korun, vylepšily v roce 2020 své hospodaření o 66 milionů korun. Nejlepšího výsledku v meziročním porovnání dosáhla náchodská nemocnice, jejíž zlepšení je o přibližně 34 milionů korun, dále pak trutnovská nemocnice, která svůj předloňský výsledek navýšila o téměř 27 milionů korun a poté jičínská nemocnice se zlepšením o 7,5 milionů korun. O necelé tři miliony naopak v porovnání s rokem 2019 skončila hůře Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Zdravotnického holdingu KHK T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz