Náchodská nemocnice znovu úspěšně obhájila svou akreditaci!

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod se po třech letech znovu podrobila drobnohledu akreditačních komisařů, kteří během čtyř dnů, od 14. do 17. 9. 2020, kontrolovali kvalitu a bezpečí zdravotní lůžkové péče ve všech našich zařízeních. Na základě tohoto šetření a v souladu s pravidly Spojené akreditační komise (SAK), bylo naše zdravotnické zařízení již podruhé vyhodnoceno jako „akreditováno“! Certifikát o udělení akreditace jsme získali do poloviny října 2023. První akreditace byla nemocnici udělena v roce 2017.

Auditoři SAK po čtyři dny ověřovali nastavené procesy a postupy nemocnice v souladu s akreditačními standardy. Zajímali se nejenom o poskytování léčebné a ošetřovatelské péče, ale také o vedení zdravotnické dokumentace nebo řízení a správu, bezpečí prostředí či řízení lidských zdrojů a o řadu dalších oblastí. Šetření současně probíhalo ve všech našich nemocnicích, tedy v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Broumově, Novém Městě nad Metují a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Jaroměři.

Oblastní nemocnice Náchod si je plně vědoma, že se současným rozvojem a aktuálními trendy ve zdravotnictví, které jsou zaměřeny na kvalitu, bezpečnost a efektivitu poskytované zdravotní péče, kde je středem zájmu pacient, musí být kontinuální zdokonalování a operativní řízení každodenní praxí. Tým pracovníků řízení kvality, vedoucí pracovníci a další zaměstnanci naplňují vize kvality a bezpečí nejenom svou prací, ale i vstřícným přístupem k pacientům a loajalitou k zaměstnavateli. Certifikát je vysvědčením jejich práce, že splňujeme požadavky na kvalitu a bezpečí poskytované péče.