Náchodská nemocnice znovu obhájila statut Iktového centra

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR byl Iktovému centru (IC) náchodské nemocnice prodloužen statut centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem (cévní mozkovou příhodou) na dobu do 31. 12. 2025.

Pro přidělení tohoto statutu, o který naše nemocnice požádala v prosinci minulého roku, muselo centrum splnit mnoho přísných podmínek a doložit požadované podklady jak v personálním, tak přístrojovém vybavení.

Vedoucím týmu ošetřujících lékařů na IC je lékař se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie s certifikovaným kurzem intenzivní medicíny. V náchodské nemocnici je součástí tohoto centra neurologická jednotka intenzivní péče, vlastní oddělení neurologie, radiologické oddělení s nepřetržitou službou počítačové tomografie (CT), klinické laboratoře, služba internisty, oddělení akutní rehabilitace a oddělení následné péče.

V uplynulém období jsme se zaměřili na inovaci a modernizaci přístrojového vybavení na JIP neurologie a v rámci akutní lůžkové rehabilitace. Součástí projektu, který byl financován s podporou evropské dotace, bylo také pořízení CT přístroje, jehož obnova přispěla velmi výrazným způsobem ke zlepšení kvality CT diagnostiky.

Statut IC byl poprvé Oblastní nemocnici Náchod udělen dne 14. 3. 2012 auditem komise Ministerstva zdravotnictví ČR.