Náchodská nemocnice nabízí nejmodernější léčbu migrény

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod získalo statut certifikovaného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy. V Královéhradeckém kraji jde o jedno ze tří certifikovaných center. Náchodské nemocnici to umožňuje léčit migrénu nejmodernější metodou biologické léčby.

„Jedná se o preventivní léčbu takzvanými monoklonálními protilátkami, které se aplikují jednou měsíčně a výrazně snižují frekvenci bolestí hlavy. Revoluční je tato léčba v tom, že působí přímo na konkrétní receptory na mozkové tkáni, které spouští migrénu, a to tak, že se záchvat vůbec nerozvine.“ Vysvětluje princip nové léčby migrén MUDr. Miroslav Škoda, primář neurologie Oblastní nemocnice Náchod.

Novou metodou jsou léčeni pacienti, kteří projdou přísnými kritérii zdravotních pojišťoven. Podmínkou jsou časté záchvaty migrény, které nereagují na běžnou léčbu. Pokud pak u nich není léčba monoklonálními protilátkami dostatečně účinná, musí se ukončit. Za účinnou léčbu se považuje taková, která sníží frekvenci záchvatů migrény alespoň na polovinu. Důvodem přísných podmínek je finanční náročnost léčby.

Léčbu monoklonálními protilátkami mohou provádět pouze certifikovaná centra. Oddělení náchodské neurologie proto už oslovilo primáře sousedních okresů s informací, že má možnost léčit komplikované projevy migrény.

První zkušenosti s novou metodou jsou podle primáře MUDr. Miroslava Škody dobré a léčba prvních pacientů, kteří nereagovali na dosud užívané preventivní léky, se jeví jako úspěšná.

Ambulance nově vzniklého centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy začne fungovat od 1.3.2020. Pacienti z Náchodska se budou moci objednávat na doporučení praktického lékaře, pacienti z jiných okresů přes ošetřujícího neurologa.

Migréna je záchvatovité onemocnění, které postihuje celosvětově asi 10 % populace. První záchvaty začínají většinou v dětství nebo v době dospívání. Po 40. roce života jejich četnost pozvolna klesá. Ženy trpí migrénou přibližně 3× častěji než muži.

Autor: Lucie Chytilová, tisková mluvčí Zdravotnického holdingu KHK