Na magnetickou rezonanci již není nutné čekat měsíce. Naše nemocnice nabízí specializované vyšetření do dvou týdnů

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Díky velmi přesnému zobrazení snímaných oblastí lidského těla, zejména měkkých tkání, centrálního nervového systému i pohybového aparátu patří magnetická rezonance k velmi žádaným vyšetřením, které je obvykle spojeno s dlouhou čekací dobou. Na objasnění příčin svých zdravotních potíží tak řada pacientů čeká několik týdnů až měsíců.

„Nabízíme možnost vyšetření do dvou týdnů od objednání, a to i za cenu toho, že budeme nuceni navýšit naši standartní kapacitu,“ slibuje náš vedoucí lékař pracoviště magnetické rezonance MUDr. Petr Škoda.

Objednání na toto vyšetření je možné pouze na základě žádanky vystavené odborným lékařem. Informace o způsobu objednání, formulář žádanky a další dokumentace jsou pacientům a indikujícím lékařům k dispozici na našich webových: https://www.nemocnicenachod.cz/…ka-rezonance

Další informace, včetně možnosti objednání a aktuální objednací doby, rád poskytne přímo náš personál pracoviště MR na telefonním čísle 491 601 937.

Magnetická rezonance rozšířila spektrum nabízených vyšetření radiodiagnostického oddělení nemocnice před dvěma lety. Naši zdravotníci zde provádí širokou škálu výkonů, kromě vyšetření srdce a prsou. Mezi nejvíce žádaná vyšetření patří snímky centrálního nervového systému, páteře a mozku.

Magnetická rezonance je neinvazivní diagnostická metoda, která využívá magnetických vlastností atomových jader vodíku obsažených ve tkáních lidského těla pro jejich precizní zobrazení bez škodlivého ionizujícího záření.