Královéhradecký kraj pokračuje ve strategických investicích do nemocniční sítě v regionu

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

V areálech našich nemocnic v Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem , Náchodě i Trutnově i Novém Bydžově se staví o stošest, nebo jsou stavební práce těsně před vypuknutím. Cílem je vytvořit moderní pracovní prostředí pro zaměstnance a vstřícné podmínky pro pacienty. Vznikají nové pavilony, parkovací domy, stravovací provozy i operační sály. Investice do krajských nemocnic jsou jasným signálem Královéhradeckého kraje, že regionální zdravotnictví patří mezi nejvyšší priority. 

Podle plánu pokračuje stavba nového multifunkčního pavilonu v jičínské nemocnici. Hrubá stavba pavilonu je hotová, namontována jsou okna a probíhají zde interiérové práce. Stavebníci kompletují rozvody, následovat bude výmalba, obkladačské práce a finální pokládka podlah. Nový pavilon za téměř 692 milionů korun by mohl zahájit provoz v prvním čtvrtletí roku 2024. Zázemí zde budou mít laboratoře, onkologický stacionář nebo například oddělení hematologie.

V areálu nemocnice v Trutnově kraj staví nový pavilon laboratoří a oddělení klinické biochemie. V novém třípodlažním objektu se bude nacházet rehabilitace, hematologie a transfúzní stanice. Železobetonová stavba bude provozně navazovat na stávající objekt laboratoří mikrobiologie a imunologie. Aktuálně jsou stavební práce přerušeny z důvodu ukončení smlouvy s dodavatelskou stavební firmou. Kraj připravuje novou veřejnou zakázku na dokončení tohoto důležitého projektu za téměř 140 milionů korun. Předpoklad, kdy nové laboratoře zahájí provoz, je rok 2024.

Další investicí, která se uskuteční v areálu trutnovské nemocnice, je výstavba urgentního příjmu. V současné době probíhá projekční příprava pro stavbu pětipodlažního pavilonu, na jehož výstavbu kraj plánuje uvolnit až 380 milionů korun. Stavební práce by zde měly začít během roku 2024.

Kraj nadále připravuje druhou etapu modernizace Oblastní nemocnice Náchod, která umožní sestěhování zbývajících oddělení

a provozů z horního areálu nemocnice do dolního areálu, a dokončí tak celou koncepci dostavby a modernizace nemocnice. Ještě předtím v náchodské nemocnici proběhne přestavba jednoho ze stávajících pavilonů, kde vznikne nový urgentní příjem. Zahájení stavebních prací by mohlo proběhnout ještě letos na podzim.

V areálu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou v dubnu začaly stavební práce dlouho očekávané modernizace a stavby nového pavilonu urgentního příjmu. Na stavbu a vybavení Královéhradecký kraj vynaloží zhruba 880 milionů korun. Dotací ve výši 300 milionů korun kraji přispěje na investici stát, dalších 130 milionů kraj získá z evropských dotací. Projekt je klíčovou investicí pro rozvoj celého Rychnovska. V současné době postupují přípravy na zakládání nového pavilonu – probíhá zde archeologický průzkum a provádí se přeložky inženýrských sítí. Ve stávajícím pavilonu stavebníci bourají příčky v prvním podzemním podlaží a probíhá tu příprava prací na nové ambulanci gynekologie.

Ve Dvoře Králové nad Labem stavebníci finišují práce na nových operačních sálech. V březnu krajští radní schválili navýšení financování výstavby o 12,5 milionu korun. Původní rozpočet investičního záměru za 95 milionů korun se tak zvýšil na 107,5 milionu korun. Kraj za tyto peníze pořídí pro dva operační sály novou zdravotnickou technologii v hodnotě 10 milionů korun a provede další stavební úpravy, díky kterým v areálu nemocnice vzniknou nová parkovací místa. Je prostavěno zhruba 23,5 milionu korun. Stavba by měla být hotová na konci léta.