Dozorčí rada Zdravotnického holdingu schválila záměr personálních změn ve vedení krajského zdravotnictví

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Dne 29. 1. 2020 přijala dozorčí rada Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje usnesení, kterým vytvořila prostor pro realizaci záměru rady kraje ze dne 23. 9. 2019 o zvažovaných personálních změnách v představenstvu Zdravotnického holdingu a na pozici statutárního ředitele Oblastní nemocnice Náchod a.s.

„Z mého pohledu se jedná o změny, které jistě mohou pomoci k dalšímu pozitivnímu vývoji krajského zdravotnictví.“ Okomentoval rozhodnutí dozorčí rady náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda dozorčí rady Ing. Aleš Cabicar.

„Se závěry zasedání dozorčí rady jsem byl seznámen a vytvoříme adekvátní podmínky k jejich naplnění.“ řekl Ing. Marian Tomášik, předseda představenstva ZHKHK.

Představenstvo Zdravotnického holdingu KHK už na svém zasedání dne 11. 12. 2019 v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje formulovalo záměr personálních změn ve společnostech Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Z toho vyplývá, že pokud se Ing. Ivana Urešová rozhodne rezignovat na funkci statutární ředitelky

Oblastní nemocnice Náchod, souhlasí dozorčí rada s navrženými kroky představenstva. Na realizaci těchto kroků stanovila dozorčí rada nejzazší termín 1. 3. 2020.

„S ohledem na rozpracované úkoly, které plním ve funkci statutární ředitelky Oblastní nemocnice Náchod a podporu mých kolegů, své rozhodnutí během následujících týdnů pečlivě zvážím a zkonzultuji s náměstkem pro zdravotnictví.“ řekla Ing. Ivana Urešová, ředitelka náchodské nemocnice.

V souladu se stanovami společnosti ZH Královéhradeckého kraje a.s. volí dozorčí rada ZH Královéhradeckého kraje a.s. členy představenstva této společnosti a schvaluje smlouvy o výkonu funkce členům představenstva. Stejně tak se dozorčí rada ZH Královéhradeckého kraje a.s. vyjadřuje k personálnímu obsazení na pozicích statutárních ředitelů nemocnic koncernu a k jejich smlouvám o výkonu funkce.