COVIDOVÝ ŘÍJEN V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod a její zdravotníci zažívají pravděpodobně nejvypjatější období za několik desítek let. Přináším proto krátké ohlédnutí za uplynulými týdny. Oblastní nemocnice Náchod začala hospitalizovat první pacienty s covid-19 již během měsíce září. Počet hospitalizovaných a také pacientů v těžkém stavu přibývalo nejvyšším tempem právě v uplynulém měsíci říjnu. Po uzavření tohoto měsíce proto přináším několik čísel a grafů, abyste měli představu o tom, co se odehrává za zdmi našich nemocnic; zda naše nemocnice nekolabují, jak se dotazuje jedna ze čtenářek naší facebookové stránky, nebo zda nám pomáhají dobrovolníci.

1. října jsme hospitalizovali v nemocnici v Náchodě a v Rychnově nad Kněžnou celkem 19 pacientů s COVID-19. K poslednímu říjnu to bylo již 147 pacientů v Náchodě, Rychnově nad Kněžnou, Jaroměři a Broumově, z toho 26 pacientů na ARO nebo JIP. Počet hospitalizovaných pacientů nadále stoupá a také počet pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci nebo vysokoprůtokovou kyslíkovou terapii (poslední stupeň právě před umělou plicní ventilací). Tak, jak postupně stoupá počet hospitalizovaných covidových pacientů, otevíráme nové lůžkové kapacity. V okamžiku, kdy aktivujeme novou stanici, začínáme pracovat na přípravě stanice další. V říjnu jsme začínali s kapacitou 20 lůžek, ke konci měsíce to bylo již 166 lůžek. To vše při zachování kompletní akutní péče o pacienty z našeho regionu a zachování ambulantních provozů. Je třeba si však přiznat, že naše možnosti nejsou neomezené a že jsme již blízko našim maximálním možnostem.

Druhý faktem je, že naši zdravotníci, přes veškerou svou snahu, nemohou v mnoha případech zabránit úmrtí pacientů s těžkým průběhem onemocnění. Za měsíc říjen zemřelo na COVID-19 v našich nemocnicích celkem 68 pacientů.

Náchodská laboratoř klinické mikrobiologie a imunologie provedla v říjnu více než 13 tisíc vyšetření na Covid-19 a odhalila 4 445 pozitivních výsledků. Až do konce měsíce měl záchyt pozitivních výsledků stoupající tendenci (od 13 % na začátku měsíce až po téměř 46 % 29. října). V posledních dvou říjnových dnech, a také v prvních listopadových, se projevil určitý pokles záchytu pozitivních výsledků. Mohli bychom říci, že je to náznak určitého zlomu, ale na takové hodnocení je ještě příliš brzy. Navíc nárůst počtu hospitalizovaných má zpoždění deseti až čtrnácti dnů za nárůstem počtu odhalených nakažených lidí.

Z tohoto pohledu bude tlak na lůžka ještě po nějakou dobu enormní.

Jsme vděčni za všechny nabídky pomoci, v první řadě děkujeme za ochotu pomoci přímo na našich covidových nebo jiných pracovištích. V naší databázi máme již více než 180 jmen. Jedná se o studenty středních, vyšších nebo vysokých škol, ošetřovatele, záchranáře, všeobecné sestry, ale také o rozličné nezdravotnické profese. Šedesát z nich se již zapojilo do práce. Je to významná pomoc v době, kdy se nákaza nevyhýbá ani našim zaměstnancům. Karanténou nebo izolací jich prošlo více než 170. Velká pomoc přišla také od Armády České republiky v podobě nasazení příslušníků 43. výsadkového pluku z Chrudimi. Od 17. října nám pomáhalo 10 příslušníků, nyní jich pomáhá v Náchodě, Jaroměři a Rychnově nad Kněžnou již 24. Chlapská síla je na odděleních velmi často potřeba. Pomoc přišla také od mnoha švadlenek, které neúnavně šijí roušky pro naše malé i velké pacienty. Od naší výzvy se jich nashromáždilo již více než 7000.

Oceňovaným zpestřením náročné práce personálu jsou také různé dobroty od velkého množství dárců a také spousty milých vzkazů.

Držte našim zdravotníkům pěsti, a to nejen těm na covidových odděleních, aby jim vydržely síly do dalších týdnů. Jsou to oni, kdo drží naši nemocnici při životě. V organizaci oddělení nezůstal skoro nikde kámen na kameni. Covid se dotýká všech oddělení, nikoho nevyjímaje!

S poděkováním za veškerou pomoc a podporu, kterou z našeho regionu dostáváme

Jan Mach, statutární ředitel.