Broumovská nemocnice nadále poskytuje plný rozsah svých služeb

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Informace o zrušení lékařské pohotovosti v broumovské nemocnici vyvolaly negativní odezvu veřejnosti, která je namířena proti Nemocnici Broumov. Nemocnice však žádnou ze svých poskytovaných služeb neruší. Pohotovost byla plně v kompetenci soukromých lékařů, kteří službu zajišťovali za podpory Královéhradeckého kraje a města Broumov, a využívali k tomu pronajatých prostor v broumovské nemocnici.

Nemocnice Broumov i nadále zajišťuje plný rozsah poskytovaných služeb. Patří mezi ně také 24 hodinová služba interního lékaře a lékaře se specializovanou způsobilostí k poskytování intenzivní péče. Tito lékaři jsou v průběhu celého dne připraveni pomáhat pacientům v závažném stavu, zejména v případech, kdy je ohrožen lidský život, tak, jako tomu bylo dosud.

Nemocnice nadále poskytuje péči pacientům na těchto odděleních:

Intenzivní péče – věnuje se pacientům, kterým selhávají životní funkce, tedy srdce, plíce, krevní oběh.

Následná intenzivní péče – oddělení je určeno k péči o pacienty, u nichž došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění, neobnovila se některá ze životních funkcí a jsou dosud částečně nebo úplně závislí na plicní ventilaci.

Dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče – pracoviště poskytující intenzivní ošetřovatelskou péči pacientům s poruchou vědomí či pacientům se závažným, nejčastěji neurologickým postižením, jejichž stav již nevyžaduje umělou plicní ventilaci, ale vyžaduje intenzivní dlouhodobou péči o dýchací cesty.

Interní oddělení – na 20 lůžkách zajištuje toto oddělení diagnostiku a léčbu širokého spektra vnitřních onemocnění. Součástí je také 24 hodinová interní ambulance.

Oddělení následné péče a sociální lůžka – na tomto oddělení aktuálně probíhá rekonstrukce, která bude dokončena nejpozději do 10. ledna 2022. Po znovuotevření oddělení zde bude celkem 66 lůžek pro pacienty po operacích či ukončené léčbě.

Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky – laboratorní pracoviště s 24 hodinovým provozem provádí základní i specializovaná vyšetření biochemická, imunochemická a základní hematologická vyšetření. Součástí je také odběrová místnost zajišťující odběry žilní a kapilární krve a dalšího materiálu.

Radiodiagnostika – oddělení provádí základní radiodiagnostická vyšetření, zejména skiagrafii a ultrazvuk. Ve všední dny je zde provoz zajištěn od 7 do 22 hodin, o víkendu od 8 do 20 hodin.

Akutní chirurgická ambulance zajišťovaná Oblastní nemocnicí Náchod a.s. je nadále k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu v náchodské nemocnici. Pacienti z Broumovska, kteří potřebují neodkladnou péči chirurgického charakteru, od úrazu až po náhlé příhody břišní, zde mohou využít veškeré diagnostické vybavení včetně UTZ, CT i magnetické rezonance a možnosti okamžitého operačního řešení. V akutních případech je nutné volat linku 155.

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová, mluvčí Oblastní nemocnice Náchod T: +420 734 763 289, E: lucie.chytilova@seznam.cz