Bazální stimulace náchodské nemocnice míří na mezinárodní kongres

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Oblastní nemocnice Náchod úspěšně obhájila na čtyřech svých odděleních statut Pracoviště pracující s konceptem bazální stimulace. Certifikát získaly ARO, interní a dětské oddělení v Náchodě a jednotka intenzivní a následné intenzivní péče v Broumově.

Vlastnímu udělení certifikátu předcházela několika měsíční příprava, při níž všechna oddělení připravovala kazuistiky konkrétních pacientů, anonymně zpracovaná videa a fotografie zachycující implementaci konceptu v běžné praxi. Připravené prezentace následně přednesla v rámci supervize koordinátorka bazální stimulace, kterou je v naší nemocnici vrchní sestra ARO Mgr. Šárka Štěpánková. PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD., ředitelka a supervizorka Institutu bazální stimulace, vyjádřila Oblastní nemocnici Náchod pochvalu a Mgr. Štěpánková byla pozvána k prezentaci na Mezinárodním kongresu bazální stimulace.

Bazální stimulace je koncept podpůrné péče určený primárně pacientům s poruchou vědomí, který lze úspěšně využít u nemocných s širokým spektrem dalších onemocnění všech věkových kategorií. Koncept je založen zvláště na podpoře narušeného vnímání, přispívá k zlepšení soběstačnosti, dýchání, napomáhá úlevě od bolesti, přispívá ke zklidnění pacienta a navození pocitu důvěry a bezpečí. Při aplikaci bazální stimulace v praxi jsou využívány pacientovi známé podněty, slova (včetně oslovení), doteky a masáže, oblíbené chutě, sluchové nahrávky oblíbené hudby i hlasu blízkých osob, obrázky, předměty denní činnosti a mnohé další.

Všem oddělením patří poděkování za vzornou přípravu.