Akreditace trutnovského ARO pro vzdělávání sester

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. je s platností od 1. 1. 2021 držitelem akreditace k uskutečňování praktické části odborného modulu 6 vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Všeobecná sestra – Intenzivní péče“ (jedná se o aktuálně platný vzdělávací program, který vyšel ve Věstníku MZ č. 5/2020).

Sestřičky zařazené do specializačního vzdělávání v oboru „Všeobecná sestra – Intenzivní péče“ po 1. 5. 2020 mohou nově absolvovat povinnou praxi v rámci odborného modulu 6 na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Oblastní nemocnice Trutnov.

Tato možnost se netýká jen studujících sestřiček zaměstnaných přímo v ON Trutnov, ale je otevřena i pro sestřičky zaměstnané u jiných poskytovatelů zdravotní péče, které aktuálně toto specializační vzdělávání absolvují. V jejich případě je pouze potřeba před zahájením praxe uzavřít smlouvu o stáži.

Odborný modul 6 předepisuje odbornou praxi v rozsahu 80 hodin (7–10 dnů) u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči intenzivní, kdy tento poskytovatel musí být akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Celý vzdělávací program najdete v příloze.

V případě zájmu o tuto praxi kontaktujte prosím vrchní sestru ARO paní Vlastu Bílkovou, která je zároveň garantem odborné praxe, a referentku vzdělávání Ing. Veroniku Svobodovou, která zajistí potřebnou administrativu.

referentka vzdělávání
kancelář č. 133, přízemní podlaží gynekologicko-porodnického pavilonu
Pevná linka+420 499 866 339
Mobil+420 722 183 645