Časopis

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Druhé letošní číslo VIZITkY vyšlo 27. září 2018

Informace o aktuálním dění v krajských zdravotnických zařízeních přináší od roku 2016 jejich zaměstnancům, pacientům i partnerům nový čtvrtletník VIZITkA. Časopis je neprodejný, k dispozici jej dostávají jednotlivé krajské nemocnice a v elektronické verzi je dostupný také v této rubrice.

V letošním druhém čísle Vizitky se věnujeme investicím do krajských nemocnic. V plném proudu je výstavba a modernizace náchodské nemocnice, otevřeny byly již prostory ambulancí rehabilitace. Pro další roky se plánují investice i do Oblastní nemocnice v Jičíně, kde dojde k přestavbě staré budovy interny na moderní pavilon a dále bude rozšířen vjezd do areálu, kde kromě nové vrátnice přibude i dosud chybějící lékárna. Následující stránky se věnují ekonomice nemocnic a personálním otázkám.

Velmi zajímavý rozhovor poskytla na str. 9 primářka ORL v ON Náchod, která srovnává zdravotnictví v ČR a v Kazachstánu. O stravování v nemocnicích a nutriční výživě si můžete přečíst na straně další. Na str. 11 upozorňujeme na mateřská znaménka a kazuistika se tentokrát týká pacienta na oddělení DIOP v Broumově. Následující stránka představuje léčebné lázně v Lázních Bělohradě. Co se děje v našich nemocnicích a v dalších krajských zdravotnických organizacích se dočtete v závěru časopisu.

Anketa pro zaměstnance, která se týká vzdělávání, je k dispozici zde: https://goo.gl/…57ntKeKSPb23

Přejeme Vám příjemné čtení!

Redakce