Stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

Královéhradecký kraj finančně motivuje studenty zdravotnických oborů, aby zůstali po studiích pracovat v krajských zařízeních. Studenti posledních ročníků zdravotnických škol a nelékařských oborů mohou získat jednorázové stipendium ve výši 60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci v krajských nemocnicích na dobu min. 3 roky. Stipendia jsou vypisována Nadačními fondy jednotlivých nemocnic, které vznikly při daných městech. Aktuálně má vypsané stipendijní programy Trutnov a Jičín.

Stipendijní program Nadačního fondu Oblastní nemocnice Jičín

Nadační fond Oblastní nemocnice Jičín vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč, a na obor praktická sestra s výší stipendia 60 tisíc Kč.

Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019. Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Jičín jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců. Nastoupit lze do ON Jičín nebo nemocnice Nový Bydžov.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 31. března 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: http://www.nemjc.cz/…fond-onjc-as

Stipendijní program Nadačního fondu při Oblastní nemocnice Trutnov

Nadační fond při Oblastní nemocnici Trutnov vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka, praktická sestra, radiologický laborant, fyzioterapeut, ergoterapeut, a to s výší stipendia:

pro studenta střední školy 60 tisíc Kč,
pro studenta vyšší odborné školy 70 tisíc Kč
pro studenta vysoké školy 80 tisíc Kč

Žadatelem o stipendium musí být student absolventského ročníku 2019 příslušného studijního nebo vzdělávacího programu (oboru), což znamená, že musí mít v době podání žádosti splněny všechny povinnosti a předpoklady nutné pro zakončení studia v roce 2019. Podmínkou získání stipendia je podat žádost, uzavřít smlouvu o poskytnutí stipendia a o uzavřít budoucí pracovní smlouvu s Oblastní nemocnicí Trutnov jako budoucím zaměstnavatelem, a to na dobu min. 36 měsíců.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 28. února 2019 na adresu Nadačního fondu.

Kompletní podmínky programu a žádosti najdete zde: https://www.trutnov.cz/…-pro-ziskani