ZHKHK Homepage

  • POMÁHÁME ČLOVĚKU

    Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje je zastřešující mateřská akciová společnost založená Královéhradeckým krajem za účelem kontroly a vykonávání akcionářských práv v krajských zdravotnických zařízeních. Holding je 100% akcionářem ve všech krajských nemocnicích.

Tiskové zprávy

Aktuality

Předchůdkyně nynější nemocnice – „Veřejná všeobecná nemocnice“ – byla ve Dvoře Králové n. L. založena již v roce 1847, tzn. před 170 lety,...
Rozhovor s Ing. Evou Blažkovou, předsedkyní správní rady Nadačního fondu HOSPITAL BROUMOV, k uskutečněné benefiční akci v Adršpachu „Když i...
Tisková zpráva 15.9.2017 „V srpnu začaly stavební práce na oddělení nukleární medicíny v areálu ON Trutnov a.s. Týkají se úpravy...
Klíčky od nového vozu značky Škoda si z rukou vedoucího závodu ŠKODA AUTO Kvasiny Jiřího Černého, šéfa odborů KOVO Kvasiny Martina Lustyka...
Oblastní nemocnice Náchod a.s. se již šestým rokem zapojila do celostátního projektu společnosti AVON Cosmetics „Ženy ženám“. Projekt je...
Oblastní nemocnice Náchod, a.s., Purkyňova 446, 574 01 Náchod vyhlašuje dle Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR 2. kolo...
Pondělní odpoledne bývá na dětském oddělení náchodské nemocnice ve znamení legrace. Již několik let tam malé pacienty chodí bavit Zdravotní...
Ve dnech 19.–22. června 2017 proběhlo v Oblastní nemocnici Náchod a.s. akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí...
Gynekologicko-porodnické oddělení v Rychnově nad Kněžnou si dovoluje pozvat nastávající maminky, tatínky, ale také všechny, kteří mají...
K 1.7.17 je v platnosti nová verze Laboratorní příručky THO, dostupná v sekci Hematologická a imunohematologická laboratoř. Zrušeno...

Evropské projekty

Popis projektu: V rámci projektu Nemocniční informační systém Královéhradeckého kraje dojde k pořízení a implementaci jednotného...
JIP Iktového centra neurologického oddělení náchodské nemocnice rozšířila svoji kapacitu lůžek pro pacienty postižené akutní mozkovou...
Cílem vzdělávacích modulů byl rozvoj dovedností k uspokojování potřeb pacienta a osvojení si správného přístupu k pacientům a jejich...
Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, které byly zaměřeny na proklientskou komunikaci a především na prevenci...
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. realizovala projekt „Přístrojové vybavení- IC Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.“, reg. č. CZ.1.06/3.2.01/08...

Nabídka pracovních míst

Jediný akcionář společnosti

Královéhradecký kraj