V listopadu proběhla v Jičíně 19. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

V úterý 6. listopadu se sešlo zhruba 170 zdravotníků na 19. odborné konferenci, kterou pro ně pořádala Oblastní nemocnice Jičín a. s. Setkání zaměstnanců jičínské nemocnice a okolních poskytovatelů zdravotních služeb, ale i dalších nemocnic spadajících pod Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, se tentokrát konalo v novém Biografu Český ráj v Jičíně.

Během dne proběhlo 11 odborných prezentací, které byly zaměřeny na různá zdravotnická i nezdravotnická témata. Přednášky zahájil předseda představenstva ON Jičín a.s. Ing. Tomáš Sláma MSc. Zdravotnická odborná témata otevřelo oddělení nukleární medicíny, které představilo možnosti vyšetření hybridní kamerou SPECT/CT. Interní oddělení zase představilo, jak v praxi zavádějí katétry typu midline. Posluchači se také dozvěděli o diabetu u dětí či o využití tejpování. Velmi zajímavou přednášku mělo také oddělení ARO o hloubce anestezie a možnostech jejího sledování.

Následovaly přednášky obchodních partnerů, např. představení přístroje Nocospray určeného k prostorové desinfekci prostor nebo dekolonizaci pacienta před chirurgickým výkonem. Své aktivity představily také organizace Mamma HELP, Zdravotní klaun či Český národní registr dárců dřeně. „Jsme velmi rádi, že účast na naší konferenci byla i letos hojná a podle reakcí účastníků byla i vybranými tématy zajímavá. Chtěla bych všem moc poděkovat a již se těšíme příští rok na jubilejní 20. ročník,“ uzavírá výsledky letošní konference hlavní sestra ON Jičín a také organizátorka Mgr. Monika Köstingerová.