Trutnovská nemocnice pořizuje nový rentgenový přístroj

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Skiagrafické snímky neboli tzv. rentgen budou nově v trutnovské nemocnici pořizovat pomocí moderního přístroje DRX Evolution Plus. Ten bude instalován během března a pacientům nabídne rychlejší a především šetrnější péči v rámci skiagrafického vyšetření. Využívá totiž menší dávku rentgenového ozáření. Nemocnice do přístroje investuje téměř 6 milionů korun, většinu uhradí evropská dotace.

Oblastní nemocnice Trutnov, a. s. pokračuje ve vybavování svých oddělení novými a moderními přístroji. Díky dotaci z programu IROP nově pořizuje přístroj na oddělení radiodiagnostiky. „Původní již nevyhovující přístroj DR 7500 instalovaný v roce 2008 nahradíme novým a modernějším skiagrafickým RTG přístrojem DRX Evolution Plus. Ten představuje zlepšení jak pro personál, tak pro naše pacienty. Přinese kvalitnější, přesnější a pohodlnější snímkování,“ vysvětluje Ing. Miroslav Procházka, Ph.D., ředitel nemocnice.

Přístroj umožňuje nejen plnou přímou digitalizaci, ale nabízí také možnost provádět snímky pomocí přenosného detektoru přímo na lůžku pacienta (nepřímá digitalizace). „Snímky můžeme následně i upravovat, což lékařům zpříjemní jejich vyhodnocování. Zároveň se zrychlí jejich přenos do interní nemocniční sítě PACS, díky které mohou lékaři snímky prohlížet a hodnotit v rámci celé nemocnice,“ uvádí výhody pro lékaře MUDr. Jiří Bažant, primář radiodiagnostického oddělení. Nespornou výhodou je samozřejmě také vyšší bezpečnost pro pacienty, jelikož nový přístroj minimalizuje dávku rentgenového ozáření.

Z důvodu instalace nového skiagrafického přístroje dojde k odstavení původního zastaralého přístroje v termínu od 9. 3. do 17. 3. 2019. V tomto období zůstane na RTG pracovišti v prvním patře budovy A2 v provozu pouze jeden skiagrafický přístroj s omezenými možnostmi pro vyšetření a jeden skiaskopicko-skiagrafický přístroj v druhém patře budovy A2. „Pro potřeby interního oddělení zachováme provoz na skiagrafickém pracovišti v pavilonu interny v budově D. Prosíme tedy pacienty o trpělivost, pokud na pořízení snímků budou v tomto období čekat déle než obvykle. Postupná modernizace přístrojového vybavení bohužel s sebou přináší i toto krátkodobé omezující opatření,“ dodává Procházka.

Nová skiagrafická technologie stojí téměř 6 milionů korun, nemocnice však ze svého rozpočtu investuje pouze 15 % této částky, zbytek je hrazen z dotace programu IROP. „Jde o jedno z nejvytíženějších pracovišť nemocnice. Ročně zde provedou až 40 000 skiagra­fických vyšetření, proto vidím jako naprosto zásadní investovat právě sem. Můžeme tak poskytovat našim klientům velmi kvalitní a bezpečnější péči,“ uzavírá ředitel nemocnice.

Ing. Magdaléna Doležalová
PR manažerka