Starostové obcí s rozšířenou působností náchodského regionu navštívili nemocnici

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vzájemná komunikace, předávání informací a budování vztahů mezi občany, pacienty a spádovou nemocnicí je důležité. To bylo hlavním mottem setkání starostů měst a obcí z regionu s vedením nemocnice a krajského zdravotnictví, kterého se účastnili představitelé samospráv z Broumova, Teplice nad Metují, Červeného Kostelce, Hronova, České Skalice, Police nad Metují , Jaroměře, Dobrušky a Nového města n. Metují.

Setkání inicioval ředitel nemocnice Jan Mach a zúčastnila se ho i předsedkyně Zdravotnického holdingu Ivana Urešová a náměstek hejtmana pro zdravotnictví Aleš Cabicar. Ředitel nemocnice požádal přítomné starosty o spolupráci na úrovni předávání informací prostřednictvím městských zpravodajů. Nemocnice by podle něj ráda navázala na komunikaci s občany a dobrovolníky v době koronavirové epidemie, kdy bylo více než jindy znát, že lidé z přilehlých měst a obcí na „svou“ nemocnici a své

zdravotníky nezapomínají. I to byl jeden z impulsů posílit komunikaci z nemocnice směrem k veřejnosti.

Starostové měli možnost prohlédnout si interiér nových pavilonů a nahlédli tak do prostor budoucích operačních sálů, centrální sterilizace či porodnice. Zajímavostí pro ně byla například i strojovna potrubní pošty. Areál nemocnice by po vzájemné dohodě měly do budoucna zdobit vlajky přilehlých měst na znamení propojení nemocnice se spádovým regionem.