Poděkování na onkologii

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

Dobrý den,

ráda bych tímto chtěla poděkovat oddělení onkologie Trutnov za hospitalizaci, paliativní léčbu a trpělivost v posledních dnech života mého syna R. Díky patří p. Dr. Němečkové, Buryankové, všem sestřičkám i pomocnému personálu za profesionální a hlavně lidský a citlivý přístup k pacientům a rodině.

S.