Pacienti na rozhraní sociální a zdravotní péče využívají sociální lůžka v nemocnicích

Oblastní nemocnice Náchod, a.s.

Vytvoření sociálních lůžek v nemocnicích v Jaroměři a v Broumově umožňuje pacientům při náhlé změně zdravotního stavu rychlý přesun z lůžka se sociální službou na zdravotní lůžko. To vše v rámci jednoho zdravotnického zařízení. Takové jsou poznatky z praxe po zavedení nové služby.

Zřízením sociálních služeb reagovala Oblastní nemocnice Náchod na jaře letošního roku na situaci, kdy zdravotní pojišťovny nehradí péči o pacienty čekající na sociální službu. Tito pacienti už jsou vyléčeni ze svého akutního onemocnění, nadále se o sebe ale nemohou postarat a nemají ve svém okolí nikoho, kdo by péči zajistil. Dočasně tak zůstávají v nemocnici, kde o ně personál nemocnice spolu s dalšími odborníky pečuje do doby, než jejich péči převezme některá sociální služba, například domov pro seniory.

„Vytvořením sociálních lůžek jsme vyřešili složitou situaci, kdy pojišťovny nehradí péči o pacienty, kteří už nepotřebují léčbu, jejich stav a rodinná situace ale zároveň neumožňuje jejich propuštění domů. Nemocnice tak může zajistit jejich další péči, než je pacientovi vyřízena žádost o sociální službu.“ vysvětluje Ing. Aleš Cabicar, náměstek pro oblast zdravotnictví.

Dosavadní praxe po zřízení sociálních lůžek navíc ukázala možnost pružně reagovat na rychle se měnící stav pacientů: „Po zřízení sociálních lůžek máme zkušenost, že část pacientů se na sociálním lůžku přes stejnou medikaci a péči zhorší a jsme nuceni jej opět přemístit na zdravotní lůžko, ať akutní nebo následné“ říká MUDr. Miroslav Švábl, primář Oddělení lůžek následné péče v Broumově.