Netradiční betlém v areálu jičínské nemocnice

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

12. prosince 2019 byl v areálu Oblastní nemocnice Jičín slavnostně odhalen netradiční betlém. Nápad umístit tuto připomínku narození Spasitele vznikl v rámci pastoračních aktivit jičínské římsko-katolické farnosti v jičínské nemocnici. K těmto aktivitám patří kromě služby duchovního pro lůžkové pacienty také pravidelná čtvrteční bohoslužba.

Autorkou betléma je výtvarnice Jana Betty Hofmanová Terlecká, dílo vzniklo jako malba na překližce a s jeho realizací pomohl mistr truhlář Josef Kracík z Železnice. Malba představuje symbolické postavy Svaté rodiny: Josefa, Marie a Ježíška – je impozantní výškou kolem 2,5m. Zatímco dotýkající se tváře obou rodičů symbolizují semknutost a bezpečí rodiny, symbolický Ježíšek má místo obličeje malé zrcátko, ve kterém každý divák může zahlédnout svojí tvář. Autorka Jana Hofmanová k tomuto symbolu dodává: „Chtěla bych, aby každý, kdo se podívá na Ježíška – do zrcátka – a uvidí sám sebe; aby zakusil lásku, aby věděl, že je milované Boží dítě.“ Odhalení doprovodila svým komentářem autorka nápadu betléma Mgr. Jana Pokorná: zmínila krátce historii stavění betlémů i tradici živých betlémů.

Příjemné odpoledne dokreslila hudebním doprovodem Schola od Sv. Jakuba, farní dětský pěvecký sbor. Krátce promluvil administrátor farnosti p. Prokop Tobek, k požehnání připojil i přímluvu za oběti tragédie v ostravské nemocnici a jejich pozůstalé. Primář interního oddělení Jiří Cyrany promluvil o symbolickém významu díla v areálu nemocnice a na závěr všechny pozdravil i zástupce statutárního ředitele nemocnice Ing. Josef Kubíček. Vedení nemocnice také zajistilo občerstvení pro dvacítku návštěvníků, kteří tak mohli prožít v areálu příjemné odpoledne. Betlém bude vystaven tradičně nejméně do slavnosti Tří králů a do areálu se vrátí znovu o příštím adventu. Všichni doufáme, že tento netradiční betlém přinese do areálu nemocnice nejen vánoční symboliku, ale třeba i inspiraci k hlubším úvahám.