Nadační fondy nemocnic pomáhají krajskému zdravotnictví

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zástupci nadačních fondů krajských nemocnic, zástupci nemocnic a vedení krajského zdravotnictví na společném jednání probírali možnosti financování i využití získaných finančních prostředků. Peníze z nadačních fondů už neslouží pouze k materiálně technickému vybavování nemocnic, velký důraz se klade především na podporu studia budoucích zdravotníků prostřednictvím stipendijních programů.