Krajské nemocnice bude od příštího roku řídit jedna správní rada

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo změnu stanov Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. Tato změna povede k úpravě stávajícího dualistického systému vedení nemocnic na monistický systém – všechny krajské nemocnice povede představenstvo zdravotnického holdingu, které bude rozšířeno a bude mít postavení správních rad jednotlivých nemocnic. Jeho členy budou navíc ředitelé těchto nemocnic, kteří zůstanou v pozici statutárních zástupců.

„Doporučili jsme zastupitelstvu změnu v organizaci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, která povede k zefektivnění vedení krajských nemocnic. Na základě těchto změn vznikne jeden kolektivní orgán, který bude řídit všechny nemocnice v rámci holdingu a který bude spoluodpovídat za jejich výsledky,“ informoval náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví. „Jedná se o první krok k dlouho připravovanému sloučení krajských nemocnic a holdingu v jeden funkční celek,“ doplnil Cabicar, kterého radní pověřili projednat další změny v příslušných zastupitelských výborech.

Návrh schválili krajští zastupitelé koncem října. Od 1. 1. 2019 tak dojde ke změně na úrovni nemocnic, kdy už nebudou existovat představenstva, ani dozorčí rady jednotlivých nemocnic. Nemocnice bude řídit nově vzniklá správní rada a poté dozorčí rada na úrovni zdravotnického holdingu. Správní radu bude tvořit současné představenstvo zdravotnického holdingu a statutární ředitelé krajských nemocnic, současné dozorčí rady holdingu se žádné zásadní změny nedotknou.

  • MD-